Ankieta – ocena kadry dydaktycznej
2024

Szanowny studencie!

Prosimy Cię o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej celem jest poznanie Twojej opinii dotyczącej sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych przez naszą kadrę. Prosimy o jej rzetelne wypełnienie, dołożymy wszelkich starań, aby Twoje uwagi przyczyniły się do podniesienia jakości zajęć. Nota jaką wystawisz, będzie brana pod uwagę przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

A. Wybierz imię i nazwisko nauczyciela którego oceniasz:

B. Wybierz nazwę przedmiotu prowadzonego przez danego nauczyciela, wraz z formą zajęć:

Oceń proszę nauczyciela w każdej kategorii

1 - ocena bardzo niska , 2 - ocena niska , 3 - ocena średnia , 4 - ocena dobra , 5 - ocena bardzo dobra , 6 - ocena wybitna

  Wiedza nauczyciela:
  Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne nauczyciela z przedmiotu który prowadzi?

  Zdolności dydaktyczne i komunikatywność:
  W jakim stopniu nauczyciel przedstawia treści programowe w sposób zrozumiały?

  Przygotowanie do zajęć:
  Oceń w jakim stopniu nauczyciel jest przygotowany organizacyjnie do prowadzenia zajęć

  Atrakcyjność zajęć:
  W jakim stopniu nauczyciel prowadzi zajęcia w sposób interesujący, niebanalny?

  Sprawiedliwość ocen i obiektywizm:
  W jakim stopniu wykładowca sprawiedliwie ocenia studentów?

  Stawiane wymagania:
  Oceń jak bardzo nauczyciel jest wymagający.

  Punktualność i obowiązkowość:
  Oceń puktualność wykładowcy w zakresie rozpoczynania jak i kończenia zajęć

  E-Learning i nowoczesne metody nauczania:
  Oceń stopień wykorzystania przez nauczyciela mechanizmów e-learning w ramach prowadzonego przedmiotu.

  Materiały dydaktyczne
  Oceń stopień wykorzystania przez nauczyciela materiałów dydaktycznych (przykładowe zadania, rysunki, wykresy, slajdy, zdjęcia, filmy, ...)

  Życzliwość i otwartość:
  Oceń w jakim stopniu nauczyciel jest życzliwy i gotowy do niesienia pomocy studentom.

  Zróżnicowany poziom:
  Jak oceniasz w jakim stopniu nauczyciel radzi sobie ze zróżnicowanym poziomem wiedzy studentów w grupie?

  Efektywność:
  Oceń, w jakim stopniu nauczyciel efektywnie wykorzystuje czas na zajęciach

  Nauczyciel na tle kadry:
  Jaką ocenę ogólną wystawiłbyś temu nauczycielowi na tle innych nauczycieli WSTI, zakładając że średni wykładowca WSTI zasługuje na 4 (ocena dobra).

  Rekomendacja:
  Czy chciałbyś, aby oceniany wykładowca nadal prowadził zajęcia w WSTI?

 1. Uwagi końcowe:
  Tu możesz przekazać swoje uwagi na temat ocenianego wykładowcy