Wystawa CYFROWIZACJE 3, czyli cyfrowe improwizacje, to kolejna wystawa z cyklu Cyfrowizacje, prezentuje wybrane prace studentów 3 roku Grafiki z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, z pracowni Druku Cyfrowego, prowadzonej przez dr Natalię Romaniuk.

Studenci w swoich pracach nawiązali do inspirujących ich cytatów i na tej podstawie starali się wyłonić światy będące obrazem ich wewnętrznego rozumienia rzeczywistości. Te nietypowe realizacje przykuwają głebią koloru, różnorodnością form, grą skojarzeń, magią swoich ukrytych znaczeń, częstokroć zupełnie odbiegających od pierwotnych założeń. Ponadto na wystawie zaprezentowane zostaną nietypowe metody druku cyfrowego oraz część prac będzie zawierała elementy instalacji.

Postawienie tych młodych ludzi w sytuacji dyskomfortu twórczego, kiedy zmuszeni zostali wejść w nowe przestrzenie obrazowania i niestandardowego myślenie o przedstawieniu obrazowym, zaowocowały realizacjami niezwykle ambitnymi w swojej wymowie. A poszukiwanie najlepszych rozwiązań graficznych, zaowocowało znakomitą wystawą, którą uczelnia ma zaszczyt Państwu zaprezentować.

Serdecznie zapraszam w imieniu władz uczelni oraz studentów WSTI w Katowicach na wernisaż wystawy CYFROWIZACJE3.

dr Natalia Romaniuk

Koordynator Kierunku Grafika
WSTI w Katowicach