Twórczość Zdzisława Beksińskiego
21.02.2019 godz. 17:00
Aula WSTI

W ramach wykładu zaprezentowana zostanie twórczość Zdzisława Beksińskiego. Celem prezentacji jest wskazanie na wielowątkowość działań artysty, w związku z tym omówione zostaną nie tylko najbardziej znane prace malarskie, ale również jego rzeźby, fotografie oraz opowiadania. Istotnym zagadnieniem będzie także pytanie o źródła niezwykłej wyobraźni artysty.

Agata Stronciwilk – asystentka w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorantka w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Śląskim (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) oraz historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Współredaktorka książki Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice 2016).

Wykład otwarty!

Autor plakatu: Dominika Walocha

Z Beksinski