Kolaż analog/cyfra

Warsztaty z kolażu, będą trwały krótko – tworzone prace będą miały szkicowy charakter, kreatywność i eksperymenty będą ważniejsze niż precyzyjność. Część praktyczna będzie poprzedzona krótkim wykładem pokazującym interesujące zabiegi artystyczne używane we współczesnym kolażu, które uczestnicy mogą (ale nie muszą) wykorzystać w części praktycznej.

Część “analogowa” ukierunkowana zostanie na budowanie abstrakcyjnych kompozycji za pomocą tradycyjnych technik. Nożyczki, nożyki, klej plus zdjęcia i obrazki z ulotek, gazetek z dyskontów, gazet i magazynów otaczają nas w codziennym życiu są okazją czekającą na wykorzystanie.

Następna część skupi się na obrazie cyfrowym, budowaniu przedstawiającego obrazu na bazie obrazu malarskiego – każdy z uczestników dostanie bazę tych samych (wstępnie powycinanych elementów).

Po zakończonej pracy uczestnicy podczas wspólnego przeglądu efektów warsztatów będą mogli porównać swoje indywidualne podejścia, poszukać różnic i podobieństw, czerpać inspiracje z doświadczeń innych.

Ilość uczestników: 15

Czas trwania: ok. 4 godziny (część praktyczna 2 razy po godzinie, reszta to wykład i na końcu wspólne omówienie efektów pracy)

Potrzebne materiały: klej w sztyfcie, nożyczki, nożyk lub skalpele, do części analogowej zachęcam do przyniesienia swoich gazet, gazetek z dyskontów itp. by mieć z czego wycinać, plus arkusz sztywniejszego papieru na którym będzie powstawał kolaż.

W części cyfrowej wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi wybranego programu graficznego (wycinanie, wklejanie, skalowanie, praca na warstwach itp.) takiego jak: Photoshop, Gimp, Affinity Photo lub innego.


Gabriela Palicka – rocznik 1992, żyje i pracuje w Katowicach. Absolwentka grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Praca dyplomowa zrealizowana w Pracowni Grafiki Książki. Kurator sekcji animacji na Ars Independent Festival w Katowicach.


Gaba