Od 8 marca do 7 kwietnia w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki prezentowana będzie wystawa prac Agnieszki Jaworek pt.: „Olly olly oxen free”.

Wystawa stanowi rodzaj podsumowania jej dotychczasowego dorobku artystycznego. Tytuł wystawy Olly olly oxen free (który nawiązuje do zawołania stosowanego w amerykańskiej grze dziecięcej i oznajmiającego jej koniec), w tym wypadku wskazuje na wyznaczenie przez artystkę linii demarkacyjnej oddzielającej dotychczasową sferę zainteresowań artystycznych Jaworek od, zarysowujących się w ostatnim czasie, nowych artystycznych idei, które zamierza rozwijać.

Wystawa składa się z trzynastu niezależnych „mini projektów” powstałych w latach 2010 – 2019: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (2010), Niechciana intymność (2010-2012), Promienie (2010-2013), Ciało czarne (2013), Zugzwang (2013), Plamy łóżkowe (2013-2014), Suche liście (2014), Stój spokojnie (2014), Alfabet róży (2015), Lenibus biały (2016), Przyrząd niepraktyczny (2017), Quassary (2017) oraz najnowsza artystyczna, dotąd niepokazywana realizacja Sanfilippo (2019).

„Plotę i knuję. Często obieram metody, mające być przewrotne już u samej podstawy. Konstruuję atrapy i sieci, wyginam kłącze jak język. Traktuję sztukę, jako sposób poznawania, nazywania i określania świata, jako konkret sprowadzony na pewnym poziomie do abstraktów i pojęć abstrakcyjnych, które w jakimś, ni to ścisłym, ni to intuicyjnym wymiarze, dają się wypowiedzieć. Są jak kamień rzucany w wodę, zamieniający przejrzystą taflę w przestrzeń zaburzoną, poruszaną kręgami fałd rozchodzących się we wszystkie strony. Z tej perspektywy przyglądam się także zjawiskom biopolityki, biowładzy oraz koncepcji alfabetyzmu zdrowotnego” – Agnieszka Jaworek.

 

Wystawa prac Agnieszki Jaworek „Olly olly oxen free”
8.03 – 7.04.2019
Finisaż: 5.04. 2019, godz. 18.00
Galeria Extravagance
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
Kuratorką wystawy jest Adriana Zimnowoda


Agnieszka Jaworek (z domu Piotrowska) (1985). Polska artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Doktor sztuki. W 2013 roku zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stypendystka programu Kultura polska na świecie Instytutu Adama Mickiewicza (2013). W 2016 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W 2017 roku obroniła doktorat pt. Aegrum corpus quassari etiam lenibus solet offensis. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny.

Artystka wykorzystuje wielorakie formy przekazu artystycznego: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, neony, instalacje, obiekty przestrzenne oraz video projekcje. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Anglii, Nepalu, Ukrainie, Bułgarii, Czechach, Słowacji)


plakat Jaworek 2019 3