"Plakat ma działać na widza z zaskoczenia, nagle i szybko. Zwrócić uwagę, zostać w głowie, przekazać informację.
Plakat społeczny przypomina, pomaga i domaga się, by pamiętać o tym co obok, co dotyczy często też nas samych,
o czym czasami zapominamy lub udajemy, że nie widzimy. "
J. Rybak

Zapraszamy na wernisaż wystawy TO MY, która odbędzie się 13.06.2022 o godzinie 18.00.

 

plakat TO MY2022