Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 za nami. W piątek 29 września 2023r. powitaliśmy studentów pierwszego roku Grafiki oraz Informatyki.

Dziekan Uczelni – Marek Maryniak, w imieniu Rektora dra Mariana Pawełczyka, przywitał przybyłych gości i studentów. Obecni byli także założyciele, grono kadry akademickiej oraz goście reprezentujący instytucje i firmy zaprzyjaźnione z WSTI.

Sekretarz miasta Katowice – Pan Maciej Stachura, zwrócił się do zebranych, przede wszystkim nowych studentów, przekazując list gratulacyjny od Pana Prezydenta Marcina Krupy.

 

Nagrodę Rektora za najlepsze wyniki w nauce otrzymały:

  • Adrianna Pleszkun – studentka Grafiki

  • Julia Cieślik – studentka Grafiki

  • Weronika Stołowska – studentka Grafiki

 

Wyróżnienie Rektora za zaangażowanie i pracę na rzecz uczelnianego programu Erasmus+ otrzymali wykładowca WSTI dr inż. Stefan Senczyna oraz student: Maciej Kabaj.

 

Ogłoszeni zostali również laureaci trzeciej edycji Plebiscytu na Najlepszych Wykładowców Roku Akademickiego 2022/2023:

  • dr Ewa Kozłowska – Przyjaciel Studenta

  • mgr inż. Brandys Witold – Najlepszy Tłumacz

  • mgr Mika Kamila – Ogniwo Motywacji

  • dr Dzik Piotr – Wizjoner Edukacji

  • mgr Rybak Justyna – Tropiciel Potencjału

 

Wykład inauguracyjny pt. "Sztuczna inteligencja. Wiele pytań, mało odpowiedzi" wygłosił dr Piotr Dzik.

 

Drodzy Studenci, dziękujemy za liczne przybycie. Życzymy Wam radości ze studiowania, wielu sukcesów i determinacji w osiąganiu wyznaczonych celów!