Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego

 • Dyscypliny naukowe: Informatyka, Elektronika Transport.

 • Specjalności naukowe, na podstawie realizowanych prac badawczych: Architektura komputerów; Sieci komputerowe i teletransmisja danych; Cyfrowe systemy sterowania; Informatyka w medycynie, Multimedia; Nauczanie na odległość; Sterowniki i systemy inteligentne automatyki; Systemy inteligentne i telematyka transportu; Logistyka i Zarządzanie Transportem.

 •  Stanowisko i rodzaj zatrudnienia w WSTI: profesor zwyczajny w WSTI, zatrudnienie etatowe.

 • Problematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych w WSTI: Teletransmisja danych, Technologie Sieciowe, Teoria Sieci Komputerowych

Nazwisko, Imię

PIECHA Jan, Paweł

Stopnie i tytuły naukowe/ miejsce realizacji

- Dr nt. Z dziedziny Teorii Automatów Cyfrowych/ Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska,

- Dr habilitowany nt. Z dziedziny Teoria Automatów Cyfrowych, AGH Kraków,

- Prof. nauk technicznych (dziedzina informatyka), mianowanie prezydenta RP.

Obszar badań naukowych (wg. bazy ludzie nauki)

Informatyka, Elektronika, Transport

Specjalności na podstawie zrealizowanych prac badawczych i opublikowanego dorobku naukowego

Architektura komputerów; Sieci komputerowe i teletransmisja danych; Cyfrowe systemy sterowania; Informatyka w medycynie, Multimedia; Nauczanie na odległość; Sterowniki i systemy inteligentne automatyki; Systemy inteligentne i telematyka transportu; Logistyka i Zarządzanie Transportem.

Stanowisko i rodzaj zatrudnienia w WSTI

Profesor zwyczajny w WSTI, zatrudnienie etatowe.

Problematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych w WSTI

Teletransmisja danych, Technologie Sieciowe, Teoria Sieci Komputerowych

Ważniejsze stanowiska i pełnione funkcje, związane z dziedziną informatyki.

Uniwersytet Śląski (lata 1976 – 2001): Kierownik Zakładu Elektroniki i Informatyki, z-ca dyrektora Instytutu Problemów Techniki ds. nauki, Dziekan Wydziału Techniki.

Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki (lata 2001 – 2007): Kierownik Zakładu Systemów Komputerowych, członek senackiej rady informatycznej, pełnomocnik rektora ds. kształcenia na odległość, dyrektor Centrum kształcenia na odległość w UŚl.

Politechnika Śląska, Wydział Transportu (lata 2003 – 2012): kierownik Katedry Systemów Informatycznych Transportu (2003-2009) na stanowisku profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Członek Rady Informatycznej Politechniki Śląskiej (2009 – 2012).

Organizacje naukowe informatyki, elektroniki, automatyki

-     Niemieckie Towarzystwo: “Fehlertoliererende Rechensystemen” (2000 – 2004),

-     korespondent Francuskiego Towarzystwa Elektronicznego – SEFI (od 2000) .

-     członek komisji elektroniki Śląskiego Oddziału PAN (1999 – 2001, 2002 – 2004, 2005 - ,,, nadal),

-     Przewodniczący komitetu programowego 11 kolejnych (1996 - 2006) konferencji międzynarodowych: “Medical Informatics & Technologies”.

-     Przewodniczący międzynarodowej konferencji: „Distance Learning Workshop” (2001 – 2006),

-     Przewodniczący międzynarodowej konferencji „Telematics & Road Traffic Safety 2001, 2002, … 2005”.

-     Przewodniczący międzynarodowej konferencji „Telematics and Transport Safety” ( 2006),

-     Editor in-chief Czasopisma “Journal of Medical Informatics & Technologies” (2001 - 2006),

-     Rada Programowa w firmie Paromed Medizintechnik GmbH (1996 – 2001) – Niemcy,

-     Rady Naukowa Czasopisma Informatyka,

-     Rada Naukowa ITAM Zabrze (2001 – 2003),

-     Rada Naukowa Centrum Zaawansowanych Technologii Politechniki Śląskiej,

-     Rada Naukowa Wydawnictwa ELAMED (od 2002 – nadal),

-     Rada Naukowa Instytutu Kształcenia na Odległość, Łódź (2005 – 2011).

Ważniejsze staże i wizyty naukowe za granicą

 

-     Digital Systems Group THE, Politechnika w Eindhoven, roczny staż (1980 - 81).

-     Cambridge University (Computer Lab.), 1989 r, Miesięczny visiting fellowship

-     Stypendium DAAD – 6 tygodni (Hamburger Ausbildung Partnershaft maj 1991 r.

-     Wizyta DAAD w Technische Universitaet Duisburg, Niemcy, czerwiec 1991 r.

-     Stypendium Szwedzkiej Akademii Nauk, w Linköpping University of Technology, maj 1995 r. (1. miesiąc)

-     Savonia University of Applied Science Wykłady programu Erasmus / Socrates, lata 2001 – 2005.

-     Technische Universitaet Gratz, Austria, wizyta naukowo dydaktyczna, wrzesień 2002.

-     Wizyta naukowa w Savonia University of Applied Science, Finland 2006. Dwa tygodnie, z programu Erasmus / Socrates.

-     Wizyty naukowe i dydaktyczne w ESIGETEL Fontainbleau (Francja) 2007 – 2011. Program Erasmus / Socrates/

Praca dla przemysłu i ważniejsze prace wdrożeniowe

 

 

Praca projektanta dla przemysłu:

-     BSiPG, Elektroprojekt i OBRORGHUT w Katowicach, 1/2 Etatu jako projektanta 1974 – 1976, w latach 1976 – 1980 , jako konsultant d/s komputerowych systemów sterowania.

-     Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych w Warszawie, O/Katowice, w latach 1987 i 1988 - realizacja projektów komputerowych systemów sterowania tablicami informacyjnymi na obiektach sportowych. Prace wdrożeniowe.

-     Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Hutniczego w Katowicach, Pracownia Organizacji Systemów komputerowych - lata 1988 – 1990.

-     19 lat stażu pracy.

Wdrożenia:

- PSW pięć systemów komputerowego wspomagania diagnozy medycznej (w Paromed Medizintechnik GmbH) w latach 1995 – 2000.

- rejestracja plantogramów stopy oraz automatyczny dobór wkładek ortopedycznych.

1996 – 1997,

- Oprogramowanie automatycznej linii produkcyjnej kształtek i protez silikonowych, w Amoena AG (Niemcy),

- algorytm sterowania i oprogramowanie systemu sterowników przemysłowych SIMATIC w sieci przemysłowej. Amoena AG,

- 2006 – 2007 Sektorowy Program Operacyjny - SPO 1.4. „Wideo-rejestrator zdarzeń drogowych” wdrożenie (transfer technologii) do ZIR – SSR w Bytomiu. Badania przed konkurencyjne i wdrożeniowe.

 

 

Ważniejsze publikacje naukowe w latach 2009 – 2013

 

 1. 1.Bernaś M., Piecha J., Web Databases Descriptors Defined By Means of Pseudo-natural Language Items, Proc of Int. Conference on Computational Aspects of Social Networks, Published by the IEEE Computer Society, Los Alamitos, USA (2009), pp 165-170.
 2. 2.Bernaś M., Piecha J., The Graph Descriptors of e-Content Unit Organisation And Controlling Features, Proc of Int. Conference on Computational Aspects of Social Networks, Published by the IEEE Computer Society, Los Alamitos, USA (2009), pp. 119-126
 3. 3.Piecha J., Bernaś M., Interactions Validation Methods for Training Resources Control Engine Development, Journal of Information and Organizational Sciences,  University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varażdin (2009), Vol. 33., No. 1, e-ISSN: 1846-9418, pp. 165-177.
 4. 4.Bernaś M., Piecha J., Remote Access Into Virtual Web Laboratory - Application In Medicine, Journal of Medical Informatics & Technologies (2009), vol. 13, ISSN 1642-6037, pp. 91-96.
 5. 5.Piecha J., Bernaś M., Digital Control Systems Training On A Distance Learning Platform, Transport Problems Scientific Journal, Silesian University of Technology (2009), vol. 4/3, ISSN 1896-0596, pp. 21-34.
 6. 6.Bernaś M., Piecha J., Traffic Controllers Virtual Laboratory Using An Internet Platform And Its Environment, Proc. Int. Conf. „Telematics, Logistics and Transport Safety”, Silesian University of Technology (2009), ISBN: 83-923434-2-5, pp. 214-221.
 7. 7.Bernaś M., Piecha J., Traffic Controllers Virtual Laboratory Using an Internet Platform and Its Environment, Transactions on Transport Systems Telematics and Safety; Monograph edited by: Piecha J., Węgrzyn T., Silesian University of Technology -Academic Press, Gliwice (2009), chapter 2.4.
 8. 8.Piecha J., Staniek M., Syntactic Method For Vehicles Movement Description And Analysis; Journal of Information and Organizational Sciences,  University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics - Varażdin (2009), vol. 33., No. 1, e-ISSN: 1846-9418.
 9. 9.Piecha J., Staniek M., Formal Language For Vehicle Trajectory Description, Transactions on Transport Systems Telematics and Safety; Monograph edited by: Piecha J., Węgrzyn T., Silesian University of Technology - Academic Press, Gliwice (2009), chapter 3.4.

10. Staniek M., Piecha J., A Parser Construction For Identification Of Traffic Events In A Linguistic Description Of Road Traffic Flow; Transactions on Transport Systems Telematics and Safety; Monograph edited by: Piecha J., Węgrzyn T., Silesian University of Technology - Academic Press, Gliwice (2009), chapter 2.2.

11. Piecha J., Staniek M.: The context-sensitive grammar for vehicle movement description, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2010

12. Piecha J.. Gnyla P., Baca M.: “Some traffic control proposals by means of fuzzy sets theory”, Journal of Information and Organizational Sciences,  Zagreb University of, Technology, (CECIIS - 2011), 1846-9418.

13. Piecha J., Digital Camera as a data source of ITS solutions in traffic control and management. Transport Problems, Silesian University of Technology, 2012, vol. 7, issue 4, pp. 57-70.

14. Piecha J., Gnyla P., The transportation Network rough description for an adaptive traffic control algorithms by means of video detection technique. Transport Problems, Silesian University of Technology, 2013, vol. 8, issue 3, pp.15-24.

 

Monografie

 1. 1.Piecha J., Węgrzyn T. Transactions on Transport Systems Telematics and Safety, Monograph, published by Silesian University of Technology Publishing House, Gliwice. 2009, 180 pages.
 2. 2.Piecha J., Bernaś M., Interaktywne i adaptacyjne systemy kształcenia na odległość. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2011, Monografia 177 stron.