Zarządzenie nr 122/R/2015 Rektora WSTI w terminów złożenia pracy dyplomowej.

Zarządzenie nr 116A/R/2014 Rektora WSTI - Organizacja roku akademickiego 2014/2015 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.