Zarządzenie nr 124B/R/2015 Rektora WSTI - Organizacja roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.