Zarządzenie nr 132/R/2016 Rektora WSTI - Organizacja roku akademickiego 2016/2017 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.