Zarządzenie nr 72/R/2010 Rektora WSTI
- w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

Zarządzenie nr 74/R/2010 Rektora WSTI

- w sprawie uwzględniania ocen z poprzedniego toku studiów po reaktywacji lub przy powtarzaniu semestru.

Zarządzenie nr 71/K/2010 Kanclerza WSTI

- dotyczące wysokości opłat na studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie nr 71A/K/2010Kanclerza WSTI

- dotyczące wysokości promocyjnej opłaty wpisowej przy zapisie na semestr pierwszy w roku akademickim 2010/2011 do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 71B/K/2010 Kanclerza WSTI

- dotyczące wysokości opłat czesnego na zasadach promocyjnych  dla absolwentów NOVUM w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie nr 71C/K/2010Kanclerza WSTI

- w sprawie wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 na studiach podyplomowych

Zarządzenie nr 68/R/2010 Rektora WSTI

- w sprawie różnic programowych.

Zarządzenie nr 65A/R/2009 Rektora WSTI
- w sprawie równoważności treści przedmiotów.

Zarządzenie nr 66/R/2009 Rektora WSTI
- w sprawie informacji umieszczanych na suplemencie.

Zarządzenie nr 67/K/2009 Kanclerza WSTI

- w sprawie wnoszenia opłat w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

Uchwała senatu Nr. 51
- w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego

Zarządzenie nr 65/K/2009 Kanclerza WSTI

- dotyczące organizacji zajęć dla studentów powtarzających siódmy semestr nauki w roku akademickim 2009/2010