Zarządzenie nr 82/R/2009 Rektora WSTI
- w sprawie zmiany treści  informacji umieszczanych na suplemencie.

Zarządzenie nr 75/R/2010 Rektora WSTI
- w sprawie zaświadczenia pozwalającego na umorzenie przez Bank 20% kredytu lub pożyczki.

Zarządzenie nr 75A/R/2010 Rektora WSTI

- w sprawie wypłaty diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu – Program