Zarządzenie nr 84A/K/2011 Kanclerza WSTI
- w sprawie zwolnienia z opłat kandydatów zapisanych w dniach 26 i 27 września 2011 na wszystkie kierunki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 83/K/2011 Kanclerza WSTI

- dotyczące wysokości opłat na studiach licencjackich, na kierunku Grafika w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 81/R/2011 Rektora WSTI
 - organizacja roku akademickiego 2011/2012 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

Zarządzenie nr 80C/K/2011Kanclerza WSTI
- w sprawie wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim 2011/2012 na studiach podyplomowych

Zarządzenie nr 80B/K/2011Kanclerza WSTI
- dotyczące wysokości opłat czesnego na zasadach promocyjnych  dla absolwentów NOVUM w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 80A/K/2011 Kanclerza WSTI
- dotyczące wysokości promocyjnej opłaty rekrutacyjnej przy zapisie na semestr pierwszy studiów inżynierskich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2011/2012 do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 80/K/2011 Kanclerza WSTI

- dotyczące wysokości opłat na studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 79/R/2011 Rektora WSTI

- Zasady i tryb przyjmowania Kandydatów na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012.

Zarządzenie nr 76/R/2011 Rektora WSTI
- w sprawie uwzględniania ocen z powtarzanego semestru.