Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2012/2013

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 88/K/2012 Kanclerza WSTI
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w korzystaniu z pracowni Rysunku w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.