Zarządzenie nr 115/R/WSTI/2014 Rektora WSTI w sprawie przygotowania i obrony pracy dyplomowej.

Zarządzenie nr 111/R/WSTI/2014 Rektora WSTI - w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach