Promocje w opłatach obowiązujących w roku akademickim 2017/2018
dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku INFORMATYKA

 

   1box informatyka czesne 2box plus 2box wpisowe

 3box informatyka promocja

Czas trwania:
01.06 – 30.09.2017

Co trzeba zrobić?

Zapisz się na wybrany kierunek studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego www.wsti.pl/rekrutacja do 30.09.2017 do g. 24:00.
Do 14.10.2017 (w godzinach pracy Biura rekrutacji) dokończ proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek.

 

box regulamin promocji  box rekrutacja