Biuro Rekrutacji nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Na terenie budynku znajduje się jednak urząd pocztowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00, a także bank - kasa czynna w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 8:00 - 17:00 (środa),  9:00 - 16:00 (piątek), w których można uiścić opłatę.

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Na terenie budynku znajduje się jednak urząd pocztowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00, a także bank - kasa czynna w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 8:00 - 17:00 (środa),  9:00 - 16:00 (piątek), w których można uiścić opłatę.

Opłatę rekrutacyjną (wpisowe) można wpłacić także przelewem bankowym przed złożeniem dokumentów na podany poniżej numer konta, a do składanych dokumentów załączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
51 1750 1312 1010 1000 0000 0000

NUMER KONTA PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE NA OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ!