I etapem zapisów na studia jest wypełnienie online formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji.

I etapem zapisów na studia jest wypełnienie online formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji. Klikając odpowiedni przycisk poniżej przejdziesz do właściwego formularza rekrutacji. Wypełnienie formularza rekrutacji zajmie kilka minut. Do jego wypełnienia potrzebne będą Twoje dane, m.in.: PESEL, nr i seria dowodu osobistego, nazwa ukończonej szkoły i rok jej ukończenia, w przypadku studiów I stopnia także informacja o średniej, opcjonalnie także plik ze zdjęciem legitymacyjnym (jasne tło, brak nakrycia głowy; plik .jpg, .png, .tif, rozdzielczość 150-300 dpi). Formularz rekrutacyjny można ponownie edytować.

W ramach I etapu zapisów kandydaci na kierunek Grafika studia I stopnia powinni także zarezerwować termin rozmowy kwalifikacyjnej.  

W razie pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdziesz w "Strefa Kandydata",  zakładka "zasady przyjęć" każdego z kierunków.