Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Wirtualne modele 3D. Środowisko aplikacji CAD. Rysunek techniczny. Narzędzia modelowania. Projektowanie 3D. Przekształcanie obiektów. Eksport plików źródłowych. Metody usprawniające pracę. Przygotowania projektu do wydruku. Centrum danych projektowych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna