Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Sztuka rzemiosła. Znaczenie znajomości warsztatu w działaniach artystycznych i projektowaniu. Historia i metody wytwarzania papieru. Znajomość właściwości, rodzajów i parametrów. Techniki i narzędzia rysunkowe. Utrwalanie i przechowywanie rysunków. Techniki, narzędzia i materiały w malarstwie i rzeźbie. Rodzaje farb i klejów. Techniki mieszane. Tworzywa w realizacjach plastycznych. Technologie sterowane komputerowo.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna