Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicyjne znaczenie psychologii, socjologii i fizjologii. Psychofizjologia widzenia u ludzi i zwierząt. Postrzegania świata poprzez zmysły istot żywych. Dominacja i owładnięcie wzrokowe. Rozbieżność wzrokowo-ruchowa. Odzwierciedlenie postrzegania zmysłowego w sztuce. Podstawy odbierania bodźców wzrokowych u człowieka. Kulturowe uwarunkowanie postrzegania a pojęcie normy widzenia. Manipulowanie interpretacjami. Wzornictwo przemysłowe a inspiracje z zakresu percepcji świata. Społeczna wartość koloru. Możliwości tradycyjnego postrzegania świata a technologie poszerzania percepcji.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna