Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Geneza, przedmiot i metoda filozofii. Pojęcie i dziedziny filozofii. Historyczny przegląd stanowisk filozoficznych. Znaczenie pojęć „piękno” i „sztuka”. Sytuacja estetyczna i przeżycie estetyczne. Natura kategorii estetycznych. Estetyka a etyka. Doświadczenia estetyczne, mistyczne, poznawcze i erotyczne. Zarys dziejów klasycznych teorii piękna. Estetyka hermeneutyczna i postmodernistyczna. Estetyka sztuki polskiej. Analiza wybranych prac artystów polskich i zagranicznych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna