Regularne czesne wynosi odpowiednio:

System wpłat czesnego

Tryb kształcenia

stacjonarny

niestacjonarny

12 miesięcznych rat

420 zł

376 zł 

administracyjna opłata rekrutacyjna

227,5 zł

207 zł