W okresie pozapromocyjnym administracyjna opłata rekrutacyjna (wpisowe) wynosi:
227,50 zł (Informatyka forma stacjonarna), 207 zł (Informatyka forma niestacjonarna). 

Administracyjną opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w okresie pozapromocyjnym należy wnosić na poniższy numer konta:

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr konta: 51 1750 1312 1010 1000 0000 0000