Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Roczna składka wynosi 55,00 zł.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Studenci WSTI mają możliwość ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Edukacja) w PZU S.A.

Przystąpienie do ubezpieczenia proponowanego przez uczelnię jest dobrowolne.

Ubezpieczyciel wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW Edukacja oraz ustalił preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.

Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2020/2021, należy dokonać płatności w kwocie 55,00 zł na konto bankowe PZU SA nr 50 1240 6960 3014 0110 3048 4689

UWAGA: NIE MOŻNA WPŁACAĆ SKŁADKI NA KONTO, NA KTÓRE WPŁACA SIĘ CZESNE !!

Opis przelewu/wpłaty powinien zawierać dane osobowe studenta:

- nazwisko i imię studenta,

- datę urodzenia,

- kierunek studiów,

- nr albumu studenta.

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów!

Płatności należy dokonać do 15 listopada 2020

Nr polisy NNW Edukacja to 1052838853
Suma ubezpieczenia: 36.000 PLN
Okres ubezpieczenia: 01.10.2020 – 30.09.2021

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanego ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie uczelni: https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/przydatne-informacje/61-ubezpieczenia-nnw