Przypominamy o możliwości skorzystania z jednej z form wsparcia kształcenia studentów  niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  lub znacznym tj. możliwości skorzystania z bezpłatnych usług kserograficznych oraz serwisowych i komputerowych.
 
Aby skorzystać z usługi prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz złożenie w dziekanacie odpowiedniego wniosku (pobierz druk).

Usługę można realizować po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w punkcie KSEROGRAFIA WIEŻE, zlokalizowanym w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Kwota limitu dla jednego studenta na okres jednego semestru wynosi 80 zł.

UWAGA! Druk do pobrania wniosku znajduje się również w banku formularzy.