5sem

 

5sem- 10.12.2019 r. został odwołany wykład z przedmiotu Sztuczna inteligencja prowadzony przez dr hab.inż. Jarosława Śmieję. Wykład odbędzie się w dniu 17.01.2020r godz.08.00-10.25 Aula WSTI. 12.12.2019/05.12.2019r.

 

5MIGR

5MIGR- 09.01.2020r w godz. 17:15-18:45 w sali 244 odbędą się zajęcia z przedmiotu Internetowe technologie multimedialne z dr Ireneuszem Gościniakiem (zajęcia z 11.12.2019r.) 20.12.2019

5MIGR- zajęcia w dniu 30.10.2019r z przedmiotu Podstawy marketingu z dr Jackiem Siatkowskim zostały odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 29.11.2019r godz.09.50-13.00 sala 244. 07.11.2019/28.10.2019

5MGIR- 23.10.2019 r. zostały odwołane zajęcia z przedmiotu Podstawy marketingu prowadzone przez dr Jacka Siatkowskiego. Zajęcia zostaną odrobione 15.11.2019r godz.09.50-13.00 sala 244. 23.10.2019/22.10.2019

5MGIR- 22.10.2019 r. zostały odwołane zajęcia z przedmiotu Sztuczna inteligencja prowadzone przez mgr inż. Witolda Brandysa. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 13.01.2020r godz.13.55-16.20 sala 18.16. 21.10.2019r.

 

5IO

5IO- 15.01.2020r godz.08:00-10:25 w sali 244 odbędzie się wykład z przedmiotu Programowanie w środowiskach zintegrowanych z dr Miłosławem Chodackim.(zajęcia z 18.12.2019r.) 05.01.2020

5IO- wykład z dnia 17.10.2019r z przedmiotu Programowanie w środowiskach zintegrowanych z dr Miłosławem Chodackim zostanie odrobiony w poniższych terminach:
18.12.2019r godz.17.15-18.00 (1h) oraz
16.01.2020r godz.16.20-17.05 (1h). 12.12.2019

5IO- 25.11.2019 r. został odwołany wykład z przedmiotu Routing w sieciach TCP/IP prowadzony przez dr inż. Jarosława Karcewicza. Wykład zostanie odrobiony w poniższych terminach:
07.01.2020r godz.11.20-13.45 (3h) sala PN 3p oraz
13.01.2020r godz.17.10-17.55 (1h). 11.12.2019/25.11.2019r.

5IO- wykład z 13.11.2019r z przedmiotu Programowanie w środowiskach zintegrowanych z dr Miłosławem Chodackim zostanie odrobiony w poniższych terminach:
27.11.2019r godz.13.10-14.40 sala PN 3p oraz
09.12.2019r godz.14.40-16.10 sala 163a. 14.11.2019

5IO- zajęcia w dniu 16.12.2019r z dr inż. Stefanem Senczyną są w całości odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w poniższych terminach:
Systemy baz danych 19.12.2019r godz.08.00-11.10 (4h) sala 163a;
Sieciowe systemy operacyjne
12.11.2019r godz.16.20-17.05 (1h)
09.01.2020r godz.16.20-17.05 (1h)
14.01.2020r godz.12.25-13.10 (1h). 14.11.2019

5IO- w dniu 21.11.2019r godz.10.35-12.05 sala PN 3p odbędzie się wykład z przedmiotu Programowanie w środowiskach zintegrowanych z dr Miłosławem Chodackim. 07.11.2019

5IO- 25.10.2019 r. zostały odwołane zajęcia z przedmiotu Sztuczna inteligencja z mgr inż. Witoldem Brandysem. Zajęcia zostaną odrobione poprzez dołożenie po 1h do poniższych terminów:
19.11.2019r godz.18.05-18.50
03.12.2019r godz.18.05-18.50
17.12.2019r godz.18.05-18.50. 07.11.2019/23.10.2019r.

5IO- zajęcia z 04.10.2019 r. z przedmiotu Routing w sieciach TCP/IP prowadzone przez dr inż. Piotra Janke odbędą się w następujacych terminach:
25.10.2019r. godz. 09:00-09:45 w sali 163a
08.11.2019r. godz. 09:00-09:45 w sali 163a
06.12.2019r. godz. 09:00-09:45 w sali 163a.         18.10.2019r.

5IO - 04.10.2019 r. zostały odwołane zajęcia z przedmiotu Routing w sieciach TCP/IP prowadzone przez dr inż. Piotra Janke. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie uczelni. 26.09.2019r.