5IGRS

5IGRS- w dniu 25.01.2023r godz.11.20-14.30 sala PN 4p odbędą się zajęcia z przedmiotu Internetowe technologie multimedialne z mgr inż. Łukaszem Iwanickim (zajęcia z 09.11.2022r). 24.11.2022r

5IGRS- zajęcia w dniu 16.11.2022r z przedmiotu Projektowanie graficzne i grafika rastrowa z mgr Urszulą Przyłucką-Osypiuk zostały odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 21.11.2022r godz.11.20-14.30 sala 244. 15.11.2022r/14.11.2022r

5IGRS- zajęcia z dnia 09.11.2022r z przedmiotu Internetowe technologie multimedialne z mgr. inż. Łukaszem Iwanickim zostały odwołane. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 08.11.2022r

5IGRS- zajęcia z dnia 09.11.2022r z przedmiotu Projektowanie graficzne i grafika rastrowa z mgr Urszulą Przyłucką-Osypiuk zostały przeniesione na 08.11.2022r godz.08:00-10:25 sala 244. 28.10.2022r

5IGRS- zajęcia z dnia 25.11.2022r z przedmiotu Projekt systemu informatycznego z mgr Jackiem Żywczokiem zostały przeniesione na 09.01.2023r godz.09.50-13.00 sala 244. 26.10.2022r