TRYB STACJONARNY
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
1ADG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy ostatnie zajęcia Dodatkowy termin:
25.02.2023r godz.15.00 test online
;
30.01.2023r godz.17.00 test online
dr inż. Tomasz Małysa
Historia i teoria sztuki 25.01.2023r godz.10.00 Aula WSTI
test zaliczeniowy
01.02.2023r godz.10.30 sala 244 - zaliczenie ustne dr Ewa Kozłowska
Technologia i materiałoznawstwo 25.01.2023r godz.10.45 Aula WSTI
test zaliczeniowy
01.02.2023r godz.12.00 sala 244 - zaliczenie ustne dr Ewa Kozłowska
Język angielski ostatnie zajęcia 31.01.2023r godz.09.45 sala PD 4p mgr Iwona Olczyk
Wychowanie fizyczne ostatnie zajęcia UWAGA ZMIANA!!
17.02.2023r godz.17.00 G-Suite
mgr Dorota Mucha
Podstawy technik informatycznych ostatnie zajęcia 30.01.2023r godz.12.30 sala PD 4p mgr Jacek Żywczok
Kompozycja przesyłanie prac do 20.01.2023r przesyłanie prac do 05.02.2023r dr Ewa Kozłowska
Rysunek ostatnie zajęcia xxx dr Ewa Kozłowska
Malarstwo 31.01.2023r godz.11.00 sala RiM xxx mgr Jarosław Bednarz
Grafika rastrowa ostatnie zajęcia xxx dr Maciej Cholewa
Typografia i prepress ostatnie zajęcia 07.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
1BDG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy ostatnie zajęcia Dodatkowy termin:
25.02.2023r godz.15.00 test online
;
30.01.2023r godz.17.00 test online
dr inż. Tomasz Małysa
Historia i teoria sztuki 25.01.2023r godz.10.00 Aula WSTI
test zaliczeniowy
01.02.2023r godz.10.30 sala 244 - zaliczenie ustne dr Ewa Kozłowska
Technologia i materiałoznawstwo 25.01.2023r godz.10.45 Aula WSTI
test zaliczeniowy
01.02.2023r godz.12.00 sala 244 - zaliczenie ustne dr Ewa Kozłowska
Język angielski ostatnie zajęcia 06.02.2023r godz.14.00 sala PD 4p mgr Aldona Goł
Wychowanie fizyczne ostatnie zajęcia UWAGA ZMIANA!!
17.02.2023r godz.17.00 G-Suite
mgr Dorota Mucha
Podstawy technik informatycznych ostatnie zajęcia 30.01.2023r godz.12.30 sala PD 4p mgr Jacek Żywczok
Kompozycja przesyłanie prac do 20.01.2023r przesyłanie prac do 05.02.2023r dr Ewa Kozłowska
Rysunek ostatnie zajęcia xxx dr Ewa Kozłowska
Malarstwo ostatnie zajęcia 14.02.2023r godz.10.30 sala RiM dr Kinga Polit
Grafika rastrowa ostatnie zajęcia xxx mgr Anna Bielnik
Typografia i prepress ostatnie zajęcia 07.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
1CDG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy ostatnie zajęcia Dodatkowy termin:
25.02.2023r godz.15.00 test online
;
30.01.2023r godz.17.00 test online
dr inż. Tomasz Małysa
Historia i teoria sztuki 25.01.2023r godz.10.00 Aula WSTI
test zaliczeniowy
01.02.2023r godz.10.30 sala 244 - zaliczenie ustne dr Ewa Kozłowska
Technologia i materiałoznawstwo 25.01.2023r godz.10.45 Aula WSTI
test zaliczeniowy
01.02.2023r godz.12.00 sala 244 - zaliczenie ustne dr Ewa Kozłowska
Język angielski ostatnie zajęcia 06.02.2023r godz.14.00 sala PD 4p mgr Aldona Goł
Wychowanie fizyczne ostatnie zajęcia UWAGA ZMIANA!!
17.02.2023r godz.17.00 G-Suite
mgr Dorota Mucha
Podstawy technik informatycznych ostatnie zajęcia 30.01.2023r godz.12.30 sala PD 4p mgr Jacek Żywczok
Kompozycja 27.01.2023r godz.09.30 sala ZACH 3p 16.02.2023r godz.09.30 sala ZACH 3p mgr Alicja Kocurek
Rysunek ostatnie zajęcia xxx dr Ewa Kozłowska
Malarstwo ostatnie zajęcia xxx dr Ewa Kozłowska
Grafika rastrowa ostatnie zajęcia xxx dr Maciej Cholewa
Typografia i prepress 24.01.2023r godz.10.35 sala PN 4p 11.02.2023r godz.13.00 sala GW dr hab. Tomasz Jędrzejko
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
3ADG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski ostatnie zajęcia 31.01.2023r godz.09.45 sala PD 4p mgr Iwona Olczyk
Fotografia sekcja 1 ostatnie zajęcia 16.02.2023r godz.09.00 sala 18.13 mgr Anna Bielnik
Fotografia sekcja 2 31.01.2023r godz.10.30 sala 18.13 07.02.2023r godz.09.00 sala 18.13 mgr Katarzyna Łata
Podstawy technik graficznych ostatnie zajęcia 18.02.2023r godz.09.30 sala GW dr hab. Leszek Zbijowski
Liternictwo i typografia 25.01.2023r godz.11.00 ZACH 3p 07.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Podstawy grafiki użytkowej przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Marian Słowicki
Animacja i interakcja 26.01.2023r godz.09.30 sala ZACH 3p 09.02.2023r godz.09.30 sala ZACH 3p mgr Katarzyna Agopsowicz
Rysunek użytkowy ostatnie zajęcia 14.02.2023r godz.10.30 sala RiM dr Kinga Polit
Projektowanie stron www ostatnie zajęcia 08.02.2023r godz.13.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
3BDG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski ostatnie zajęcia 25.01.2023r godz.11.30 sala PD 4p mgr Olaf Płonka
Fotografia sekcja 1 ostatnie zajęcia 16.02.2023r godz.09.00 sala 18.13 mgr Anna Bielnik
Fotografia sekcja 2 31.01.2023r godz.09.00 sala 18.13 07.02.2023r godz.09.00 sala 18.13 mgr Katarzyna Łata
Podstawy technik graficznych ostatnie zajęcia 18.02.2023r godz.09.30 sala GW dr hab. Leszek Zbijowski
Liternictwo i typografia 24.01.2023r godz.14.00 sala PN 4p 11.02.2023r godz.13.00 sala GW dr hab. Tomasz Jędrzejko
Podstawy grafiki użytkowej 27.01.2023r godz.13.30 sala ZACH 4p 10.02.2023r godz.10.00 sala PN 4p mgr Justyna Rybak
Animacja i interakcja 26.01.2023r godz.11.00 sala ZACH 3p 09.02.2023r godz.09.30 sala ZACH 3p mgr Katarzyna Agopsowicz
Rysunek użytkowy ostatnie zajęcia 07.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Projektowanie stron www 25.01.2023r godz.08.00 sala PN 4p (odrabiane zajęcia z 09.11) 15.02.2023r godz.10.00 G-Suite mgr inż. Łukasz Iwanicki
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
5PGS
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Historia design'u (W) przesyłanie referatów do 03.02.2023r dr Marian Słowicki
Historia grafiki (W) przesyłanie esejów do 10.01.2023r xxx dr Ewa Kozłowska
Przedsiębiorczość (W) ostatnie zajęcia 09.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Przedsiębiorczość ostatnie zajęcia 09.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Metodyka projektowania graficznego przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Marian Słowicki
Rejestracja obrazu i dźwięku 07.02.2023r godz.11.00 sala 244 23.02.2023r godz.17.15 Aula WSTI mgr Jacek Szarański
Edycja i efekty wideo 27.01.2023r godz.09.30 sala PN 4p
17.02.2023r godz.09.30 sala PN 4p
mgr Agnieszka Kotulska
Fotografia użytkowa sekcja 1 ostatnie zajęcia xxx mgr Anna Bielnik
Fotografia użytkowa sekcja 2 10.02.2023r godz.13.00 sala 18.13;
03.02.2023r godz.14.15 sala 18.13
20.02.2023r godz.13.10 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Grafika edytorska 24.01.2023r godz.15.30 sala PN 4p 11.02.2023r godz.13.00 sala GW dr hab. Tomasz Jędrzejko
Identyfikacja wizualna przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Marian Słowicki
Projektowanie obrazu ruchomego 27.01.2023r godz.09.30 sala PN 4p 17.02.2023r godz.09.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Grafika cyfrowa 27.01.2023r godz.12.00 sala ZACH 4p 10.02.2023r godz.10.00 sala PN 4p mgr Justyna Rybak
Techniki poligraficzne przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Marian Słowicki
Projektowanie publikacji 27.01.2023r godz.12.00 sala ZACH 4p 10.02.2023r godz.10.00 sala PN 4p mgr Justyna Rybak
DTP redakcja techniczna ostatnie zajęcia 10.02.2023r godz.16.00 pokój wykładowców (3.68, III piętro) mgr Marcin Kasperek
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
5GGS
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Historia design'u (W) przesyłanie referatów do 03.02.2023r dr Marian Słowicki
Historia grafiki (W) przesyłanie esejów do 10.01.2023r xxx dr Ewa Kozłowska
Przedsiębiorczość (W) ostatnie zajęcia 09.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Przedsiębiorczość ostatnie zajęcia 09.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Metodyka projektowania graficznego ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
Rejestracja obrazu i dźwięku 06.02.2023r godz.11.00 sala ZACH 3p 23.02.2023r godz.17.15 Aula WSTI mgr Jacek Szarański
Edycja i efekty wideo 27.01.2023r godz.11.30 sala PN 4p 17.02.2023r godz.09.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Fotografia użytkowa sekcja 1 ostatnie zajęcia xxx mgr Anna Bielnik
Fotografia użytkowa sekcja 2 10.02.2023r godz.13.00 sala 18.13;
03.02.2023r godz.14.15 sala 18.13
20.02.2023r godz.13.10 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Grafika edytorska przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Marian Słowicki
Identyfikacja wizualna 25.01.2023r godz.12.00 ZACH 3p 07.02.2023r godz.11.00 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Projektowanie obrazu ruchomego 27.01.2023r godz.11.30 sala PN 4p 17.02.2023r godz.09.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Modelowanie 3D ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.15.30 sala ZACH 3p dr Łukasz Ziółkowski
GUI projektowanie interfejsów ostatnie zajęcia 31.01.2023r godz.13.00 sala PN 4p dr Grzegorz Machnik
Processing i programowanie przesyłanie projektów do 19.02.2023r dr Ireneusz Gościniak
Podstawy obrazowania filmowego w grach 06.02.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p 23.02.2023r godz.17.15 Aula WSTI mgr Jacek Szarański
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
7GGS
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Filozofia i estetyka  03.02.2023r
godz.11.00 (od Bożek do Kupczyk) oraz
godz.12.00  (od Lukashevych do Włodek)
sala PN 4p
xxx dr Mieczysław Juda
Socjologia sztuki ostatnie zajęcia xxx dr Barbara Lewicka
Modelowanie 3D ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.15.30 sala ZACH 3p dr Łukasz Ziółkowski
Animacja 2D i 3D ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.15.30 sala ZACH 3p dr Łukasz Ziółkowski
Projektowanie lokacji 07.02.2023r godz.09.40 sala ZACH 3p UWAGA ZMIANA!
14.02.2023r godz.09.40
G-Suite
mgr Michał Krzyszkowski
Silniki graficzne i sztuczna inteligencja przesyłanie projektów do 19.02.2023r dr Ireneusz Gościniak
Konceptart - postacie i środowisko 07.02.2023r godz.09.40 sala ZACH 3p UWAGA ZMIANA!
14.02.2023r godz.09.40
G-Suite
mgr Michał Krzyszkowski
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
7PGS
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Filozofia i estetyka  03.02.2023r godz.12.45 sala PN 4p xxx dr Mieczysław Juda
Socjologia sztuki ostatnie zajęcia xxx dr Barbara Lewicka
Grafika cyfrowa 24.01.2023r godz.08.00 sala PN 4p 11.02.2023r godz.13.00 sala GW dr hab. Tomasz Jędrzejko
Projektowanie marketingowe ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
Projektowanie serwisów internetowych ostatnie zajęcia 08.02.2023r godz.13.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Fotografia reklamowa 10.02.2023r godz.13.00 sala 18.13;
03.02.2023r godz.14.15 sala 18.13
20.02.2023r godz.13.10 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Komputerowe wsparcie projektowania 2D 10.02.2023r godz.16.00 pokój wykładowców (3.68, III piętro) xxx mgr Marcin Kasperek
TRYB NIESTACJONARNY
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
1AZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy ostatnie zajęcia Dodatkowy termin:
25.02.2023r godz.15.00 test online
;
13.02.2023r godz.18.30 test online
dr inż. Tomasz Małysa
Historia i teoria sztuki 18.02.2023r godz.17.15 Aula WSTI
test zaliczeniowy
UWAGA ZMIANA!!
04.03.2023r godz.10.45 sala
18.16- zaliczenie ustne
dr Ewa Kozłowska
Technologia i materiałoznawstwo 18.02.2023r godz.18.00 Aula WSTI
test zaliczeniowy
UWAGA ZMIANA!!
04.03.2023r godz.12.15 sala
18.16- zaliczenie ustne
dr Ewa Kozłowska
Język angielski ostatnie zajęcia 18.02.2023 godz.15.30 sala 244 mgr Olaf Płonka
Podstawy technik informatycznych ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.12.30 sala PD 4p mgr Jacek Żywczok
Kompozycja 11.02.2023r godz.12.30 sala RiM 11.03.2023r godz.12.00 sala 244 dr Kinga Polit
Rysunek 11.02.2023r godz.11.00 sala RiM 11.03.2023r godz.12.00 sala 244 dr Kinga Polit
Grafika rastrowa ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.10.30 sala ZACH 4p dr Maciej Cholewa
Malarstwo ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.12.00 sala 244 dr Kinga Polit
Typografia i prepress 25.02.2023r godz.09.00 sala ZACH 3p 18.03.2023r godz.13.55 sala ZACH 4p mgr Kamila Mika
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
1BZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy ostatnie zajęcia Dodatkowy termin:
25.02.2023r godz.15.00 test online
;
13.02.2023r godz.18.30 test online
dr inż. Tomasz Małysa
Historia i teoria sztuki 18.02.2023r godz.17.15 Aula WSTI
test zaliczeniowy
UWAGA ZMIANA!!
04.03.2023r godz.10.45 sala
18.16- zaliczenie ustne
dr Ewa Kozłowska
Technologia i materiałoznawstwo 18.02.2023r godz.18.00 Aula WSTI
test zaliczeniowy
UWAGA ZMIANA!!
04.03.2023r godz.12.15 sala 18.16- zaliczenie ustne
dr Ewa Kozłowska
Język angielski ostatnie zajęcia Termin przywrócony
18.03.2023r godz.13.45 sala 10;


26.02.2023r godz.11.00 sala 18.16
mgr Krystyna Hat
Podstawy technik informatycznych ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.12.30 sala PD 4p mgr Jacek Żywczok
Kompozycja ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.10.30 sala  ZACH 4p dr Maciej Cholewa
Rysunek 10.02.2022r godz.17.30 sala RiM xxx mgr Jarosław Bednarz
Grafika rastrowa ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.10.00 sala ZACH 4p mgr Anna Bielnik
Malarstwo ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.12.00 sala 244 dr Kinga Polit
Typografia i prepress 25.02.2023r godz.09.45 sala ZACH 3p 18.03.2023r godz.13.55 sala ZACH 4p mgr Kamila Mika
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
1CZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy ostatnie zajęcia Dodatkowy termin:
25.02.2023r godz.15.00 test online
;
13.02.2023r godz.18.30 test online
dr inż. Tomasz Małysa
Historia i teoria sztuki 18.02.2023r godz.17.15 Aula WSTI
test zaliczeniowy
UWAGA ZMIANA!!
04.03.2023r godz.10.45 sala
18.16- zaliczenie ustne
dr Ewa Kozłowska
Technologia i materiałoznawstwo 18.02.2023r godz.18.00 Aula WSTI
test zaliczeniowy
UWAGA ZMIANA!!
04.03.2023r godz.12.15 sala
18.16- zaliczenie ustne
dr Ewa Kozłowska
Język angielski ostatnie zajęcia Termin przywrócony
18.03.2023r godz.13.45 sala 10;


26.02.2023r godz.11.00 sala 18.16
mgr Krystyna Hat
Podstawy technik informatycznych ostatnie zajęcia kontakt mailowy z prowadzącym do 12.03.2023r dr Kornel Chromiński
Kompozycja 18.02.2023r godz.15.30 sala ZACH 4p 19.03.2023r godz.14.40 sala 18.16 dr hab. Tomasz Jędrzejko
Rysunek ostatnie zajęcia 04.03.2023r godz.13.45 sala 18.16 dr Ewa Kozłowska
Grafika rastrowa ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.10.30 sala  ZACH 4p dr Maciej Cholewa
Malarstwo ostatnie zajęcia 04.03.2023r godz.13.45 sala 18.16 dr Ewa Kozłowska
Typografia i prepress ostatnie zajęcia 25.02.2023r godz.09.30 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
3AZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski ostatnie zajęcia 26.02.2023r godz.13.00 sala 2A mgr Aldona Goł
Fotografia sekcja 1 26.02.2023r godz.09.00 sala 18.13 18.03.2023r godz.09.30 sala 18.13 mgr Anna Gniady
Fotografia sekcja 2 25.02.2023r godz.11.15 sala 18.13 19.03.2023r godz.16.30 sala 18.13 mgr Stanisław Tarasek
Podstawy technik graficznych ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.12.00 sala  ZACH 4p dr Maciej Cholewa
Liternictwo i typografia UWAGA ZMIANA!!
25.02.2023r godz.08.00 sala PN 4p
UWAGA ZMIANA!!
05.03.2023 godz.09.00 sala ZACH 4p
mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Podstawy grafiki użytkowej 18.02.2023r godz.11.00 sala ZACH 3p 03.03.2023r godz.16.00 sala ZACH 4p mgr Justyna Rybak
Animacja i interakcja ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.15.45 sala PN 4p mgr Marek Rumanowski
Rysunek użytkowy ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.10.30 sala 244 dr Kinga Polit
Projektowanie stron www ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.13.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p mgr Piotr Dzik
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
3BZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski ostatnie zajęcia 26.02.2023r godz.13.00 sala 2A mgr Aldona Goł
Fotografia sekcja 1 26.02.2023r godz.09.45 sala 18.13 18.03.2023r godz.09.30 sala 18.13 mgr Anna Gniady
Fotografia sekcja 2 25.02.2023r godz.12.00 sala 18.13 19.03.2023r godz.16.30 sala 18.13 mgr Stanisław Tarasek
Podstawy technik graficznych ostatnie zajęcia 18.02.2023r godz.11.00 sala GW dr hab. Leszek Zbijowski
Liternictwo i typografia 18.02.2023r godz.08.00 sala ZACH 4p 19.03.2023r godz.14.40 sala 18.16 dr hab. Tomasz Jędrzejko
Podstawy grafiki użytkowej 18.02.2023r godz.10.00 sala ZACH 3p 03.03.2023r godz.16.00 sala ZACH 4p mgr Justyna Rybak
Animacja i interakcja ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.16.30 sala PN 4p mgr Marek Rumanowski
Rysunek użytkowy ostatnie zajęcia 25.02.2023r godz.09.30 sala PN 4p mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Projektowanie stron www ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.13.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p mgr Piotr Dzik
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
3CZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.17.30 sala 244 mgr Iwona Olczyk
Fotografia sekcja 1 26.02.2023r godz.10.30 sala 18.13 18.03.2023r godz.09.30 sala 18.13 mgr Anna Gniady
Fotografia sekcja 2 25.02.2023r godz.12.45 sala 18.13 19.03.2023r godz.16.30 sala 18.13 mgr Stanisław Tarasek
Podstawy technik graficznych ostatnie zajęcia 18.02.2023r godz.11.00 sala GW dr hab. Leszek Zbijowski
Liternictwo i typografia 18.02.2023r godz.09.30 sala ZACH 4p 19.03.2023r godz.14.40 sala 18.16 dr hab. Tomasz Jędrzejko
Podstawy grafiki użytkowej 18.02.2023r godz.08.00 sala ZACH 3p 03.03.2023r godz.16.00 sala ZACH 4p mgr Justyna Rybak
Animacja i interakcja ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.17.15 sala PN 4p mgr Marek Rumanowski
Rysunek użytkowy ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.10.30 sala 244 dr Kinga Polit
Projektowanie stron www ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.13.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p mgr Piotr Dzik
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
3DZG
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski ostatnie zajęcia 26.02.2023r godz.13.00 sala 2A mgr Aldona Goł
Fotografia sekcja 1 26.02.2023r godz.11.15 sala 18.13 18.03.2023r godz.09.30 sala 18.13 mgr Anna Gniady
Fotografia sekcja 2 25.02.2023r godz.13.30 sala 18.13 19.03.2023r godz.16.30 sala 18.13 mgr Stanisław Tarasek
Podstawy technik graficznych ostatnie zajęcia 18.02.2023r godz.11.00 sala GW dr hab. Leszek Zbijowski
Liternictwo i typografia UWAGA ZMIANA!!
25.02.2023r godz.08.45 sala PN 4p
UWAGA ZMIANA!!
05.03.2023 godz.09.00 sala ZACH 4p
mgr Urszula Przyłucka-Osypiuk
Podstawy grafiki użytkowej 18.02.2023r godz.09.00 sala ZACH 3p 03.03.2023r godz.16.00 sala ZACH 4p mgr Justyna Rybak
Animacja i interakcja ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.18.00 sala PN 4p mgr Marek Rumanowski
Rysunek użytkowy 12.02.2023r godz.17.30 sala PN 4p 05.03.2023r godz.11.00 sala 18.13 mgr Alicja Kocurek
Projektowanie stron www ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.13.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej ostatnie zajęcia 05.03.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p mgr Piotr Dzik
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
5PGN
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Historia design'u (W) przesyłanie prac do 30.01.2023r przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Barbara Major
Historia grafiki (W) przesyłanie esejów do 03.02.2023r xxx dr Ewa Kozłowska
Przedsiębiorczość (W) 11.02.2023r godz.18.50 Aula WSTI 11.03.2023r godz.12.10 sala 18.16 dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Przedsiębiorczość ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.12.10 sala 18.16 dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Metodyka projektowania graficznego ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
Rejestracja obrazu i dźwięku 25.02.2023r godz.14.00 sala ZACH 3p 10.03.2023r godz.17.00 sala ZACH 4p mgr Jacek Szarański
Edycja i efekty wideo 25.02.2023r godz.11.30 sala PN 4p 11.03.2023r godz.10.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Fotografia użytkowa sekcja 1 UWAGA!
17.02.2023r godz.
16:30 sala 18.13
12.03.2023r godz. 14.00 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Fotografia użytkowa sekcja 2 25.02.2023r godz.09.00 sala 18.13 xxx mgr Stanisław Tarasek
Grafika edytorska 04.03.2023r godz.16.30 sala PN 4p 18.03.2023r godz. 11:30 sala ZACH 3p dr Marian Słowicki
Identyfikacja wizualna 25.02.2023r godz.10.30 sala ZACH 3p xxx mgr Kamila Mika
Projektowanie obrazu ruchomego 25.02.2023r godz.11.30 sala PN 4p 11.03.2023r godz.10.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Grafika cyfrowa 18.02.2023r godz.14.00 sala ZACH 4p 05.03.2023r godz.18.00 sala PN 4p dr hab. Tomasz Jędrzejko
Techniki poligraficzne 04.03.2023r godz.16.30 sala PN 4p 18.03.2023r godz. 11:30 sala ZACH 3p dr Marian Słowicki
Projektowanie publikacji 18.02.2023r godz.14.00 sala ZACH 4p 05.03.2023r godz.18.00 sala PN 4p dr hab. Tomasz Jędrzejko
DTP redakcja techniczna 04.03.2023r godz.09.00 sala ZACH 4p 11.03.2023r godz.09.00 sala 244 mgr Katarzyna Tum
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
5GGN
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Historia design'u (W) przesyłanie prac do 30.01.2023r przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Barbara Major
Historia grafiki (W) przesyłanie esejów do 03.02.2023r xxx dr Ewa Kozłowska
Przedsiębiorczość (W) 11.02.2023r godz.18.50 Aula WSTI 11.03.2023r godz.12.10 sala 18.16 dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Przedsiębiorczość ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.12.10 sala 18.16 dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Metodyka projektowania graficznego 05.03.2023r godz.14.40 sala 244 18.03.2023r godz. 11:30 sala ZACH 3p dr Marian Słowicki
Rejestracja obrazu i dźwięku 24.02.2023r godz.16.00 sala PN 4p 10.03.2023r godz.17.00 sala ZACH 4p mgr Jacek Szarański
Edycja i efekty wideo 25.02.2023r godz.16.00 sala PN 4p 11.03.2023r godz.10.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Fotografia użytkowa sekcja 1 UWAGA!
17.02.2023r godz.
16:30 sala 18.13
12.03.2023r godz. 14.00 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Fotografia użytkowa sekcja 2 25.02.2023r godz.10.30 sala 18.13 19.03.2023r godz.16.30 sala 18.13 mgr Stanisław Tarasek
Grafika edytorska 05.03.2023r godz.14.40 sala 244 18.03.2023r godz. 11:30 sala ZACH 3p dr Marian Słowicki
Identyfikacja wizualna 25.02.2023r godz.12.00 sala ZACH 3p 11.03.2023r godz.10.15 sala 163a mgr Kamila Mika
Projektowanie obrazu ruchomego 25.02.2023r godz.16.00 sala PN 4p 11.03.2023r godz.10.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Modelowanie 3D ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.16.00 sala ZACH 3p dr Łukasz Ziółkowski
GUI projektowanie interfejsów ostatnie zajęcia 04.03.2023r godz.16.00 sala 244 dr Grzegorz Machnik
Processing i programowanie przesyłanie projektów do 19.03.2023r dr Ireneusz Gościniak
Podstawy obrazowania filmowego w grach 24.02.2023r godz.18.35 sala PN 4p 10.03.2023r godz.17.00 sala ZACH 4p mgr Jacek Szarański
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
5UXN
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Historia design'u (W) przesyłanie prac do 30.01.2023r przesyłanie prac do 10.02.2023r dr Barbara Major
Historia grafiki (W) przesyłanie esejów do 03.02.2023r xxx dr Ewa Kozłowska
Przedsiębiorczość (W) 11.02.2023r godz.18.50 Aula WSTI 11.03.2023r godz.12.10 sala 18.16 dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Przedsiębiorczość ostatnie zajęcia 11.03.2023r godz.12.10 sala 18.16 dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Metodyka projektowania graficznego ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
Rejestracja obrazu i dźwięku 25.02.2023r godz.17.00 sala ZACH 3p 10.03.2023r godz.17.00 sala ZACH 4p mgr Jacek Szarański
Edycja i efekty wideo 25.02.2023r godz.13.45 sala PN 4p 11.03.2023r godz.10.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Fotografia użytkowa sekcja 1 UWAGA!
17.02.2023r godz.
16:30 sala 18.13
12.03.2023r godz. 14.00 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Fotografia użytkowa sekcja 2 25.02.2023r godz.09.45 sala 18.13 19.03.2023r godz.16.30 sala 18.13 mgr Stanisław Tarasek
Grafika edytorska 18.02.2023r godz.12.30 sala ZACH 4p 05.03.2023r godz.18.00 sala PN 4p dr hab. Tomasz Jędrzejko
Identyfikacja wizualna 25.02.2023r godz.11.15 sala ZACH 3p 18.03.2023r godz.13.55 sala ZACH 4p mgr Kamila Mika
Projektowanie obrazu ruchomego 25.02.2023r godz.13.45 sala PN 4p 11.03.2023r godz.10.30 sala PN 4p mgr Agnieszka Kotulska
Pozycjonowanie stron www ostatnie zajęcia xxx mgr inż. Łukasz Iwanicki
Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design xxx xxx mgr Kacper Blajer
Copywriting ostatnie zajęcia xxx mgr Piotr Dzik
Projekt specjalizacyjny ostatnie zajęcia xxx dr Elżbieta Sroka
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
7PGN
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Filozofia i estetyka  18.02.2023r godz.13.00 sala PD 4p xxx dr Mieczysław Juda
Socjologia sztuki 11.02.2023r godz.17.15 sala 28 UWAGA ZMIANA !
przesyłanie prac do 26.02.2023r
kontakt mailowy z wykładowcą
dr Barbara Major
Grafika cyfrowa  18.02.2023r godz.11.00 sala ZACH 4p 05.03.2023r godz.18.00 sala PN 4p dr hab. Tomasz Jędrzejko
Projektowanie marketingowe  18.02.2023r godz.11.00 sala ZACH 4p 05.03.2023r godz.18.00 sala PN 4p dr hab. Tomasz Jędrzejko
Projektowanie serwisów internetowych ostatnie zajęcia 19.02.2023r godz.09.00 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Fotografia reklamowa 17.02.2023r godz.19.00 sala 18.13 12.03.2023r godz. 14.00 sala 18.13 dr hab. Piotr Muschalik
Komputerowe wsparcie projektowania 2D 10.02.2023r godz.17.30 pokój wykładowców (3.68, III piętro) 03.03.2023r godz.18.40 sala ZACH 4p mgr Marcin Kasperek
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
7GGN
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Filozofia i estetyka  18.02.2023r
godz.11.30 (od Durkalec do Mróz)
godz.12.15(od Oszywa do Zielonka)
sala PD 4p
xxx dr Mieczysław Juda
Socjologia sztuki 11.02.2023r godz.17.15 sala 28 UWAGA ZMIANA !
przesyłanie prac do 26.02.2023r
kontakt mailowy z wykładowcą
dr Barbara Major
Modelowanie 3D ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.16.00 sala ZACH 3p dr Łukasz Ziółkowski
Animacja 2D i 3D ostatnie zajęcia 17.02.2023r godz.16.00 sala ZACH 3p dr Łukasz Ziółkowski
Projektowanie lokacji 18.02.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p 04.03.2023r godz.09.00 sala ZACH 3p mgr Michał Krzyszkowski
Silniki graficzne i sztuczna inteligencja przesyłanie projektów do 19.03.2023r dr Ireneusz Gościniak
Konceptart - postacie i środowisko 18.02.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p 04.03.2023r godz.09.00 sala ZACH 3p mgr Michał Krzyszkowski
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
7UXN
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Filozofia i estetyka  18.02.2023r
godz.10.00 (od Borodziej do Lechowski)
godz.10.45 (od Makowczyński do Tolarz)
sala PD 4p
xxx dr Mieczysław Juda
Socjologia sztuki 11.02.2023r godz.17.15 sala 28 UWAGA ZMIANA !
przesyłanie prac do 26.02.2023r
kontakt mailowy z wykładowcą
dr Barbara Major
Pozycjonowanie stron www ostatnie zajęcia xxx mgr inż. Łukasz Iwanicki
Architektura informacji (W, lab) ostatnie zajęcia xxx dr hab. Renata Frączek
Analityka internetowa ostatnie zajęcia xxx mgr Jarosław Mutwil
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych ostatnie zajęcia 10.03.2023r godz.17.40 sala 244 dr Jacek Siatkowski
SESJA 2022/2023 SEMESTR ZIMOWY - zaliczenia poprawkowe
Wpisy warunkowe, różnice programowe, awans
PRZEDMIOT PRZEGLĄD DATA II TERMINU PROWADZĄCY
DTP redakcja techniczna  04.03.2023r godz.09.00 sala ZACH 4p 11.03.2023r godz.09.00 sala 244 mgr Katarzyna Tum
Fotografia reklamowa 11.02.2023r godz.13.55 sala 18.13 xxx dr hab. Piotr Muschalik
Fotografia użytkowa 11.02.2023r godz.17.25 sala 18.13 18.03.2023r godz.09.30 sala 18.13 mgr Anna Gniady
GUI projektowanie interfejsów  21.01.2023r godz.17.15 sala ZACH 3p 04.03.2023r godz.16.00 sala 244 dr Grzegorz Machnik
Język angielski 05.02.2023r godz.10.30 sala 44 19.02.2023r godz.19.00 sala PD 4p mgr Aldona Goł
Konceptart - postacie i środowisko 18.02.2023r godz.17.20 sala ZACH 3p 04.03.2023r godz.09.00 sala ZACH 3p mgr Michał Krzyszkowski
Kreacja pomysłu i budowa scenariusza 21.01.2023r godz.16.20 sala PD 4p 10.03.2023r godz.17.00 sala ZACH 4p mgr Jacek Szarański
Liternictwo i typografia 29.01.2023r godz.08.00 sala PN 4p Termin przywrócony
17.03.2023r godz.16.00 sala ZACH 3p
;
03.03.2023r godz.18.40 sala ZACH 4p
mgr Marcin Kasperek
Podstawy animacji i interakcji 04.02.2023r godz.11.20 G-Suite 12.02.2023r. godz. 10:00 G-Suite mgr inż. Łukasz Iwanicki
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej 28.01.2023r godz.13.55 sala PN 4p 05.03.2023r godz.13.30 sala ZACH 3p mgr Piotr Dzik
Podstawy programowania  05.02.2023r godz.09.00 sala PD 4p   mgr Jacek Żywczok
Prawo autorskie 05.02.2023r godz.08.00 sala 234   mgr Joanna Bilnicka-Janus
Projektowanie stron www 12.02.2023r godz.10.30 sala PN 4p 19.02.2023r godz.10.45 sala PN 4p mgr Jacek Durski
Przedsiębiorczość terminy zaliczeń ćwiczeń i wykładu podane przy grupach 5PGS oraz 5PGN dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Rejestracja obrazu i dźwięku 22.01.2023r godz.19.40 sala ZACH 4p xxx mgr Jacek Szarański
Rysunek użytkowy 14.01.2023r godz.19.50 sala ZACH 4p 05.03.2023r godz.11.00 sala 18.13 mgr Alicja Kocurek
Techniki poligraficzne 04.03.2023r godz.16.30 sala PN 4p 18.03.2023r godz. 11:30 sala ZACH 3p dr Marian Słowicki
Wirtualna przestrzeń CAD xxx xxx mgr inż. Adam Walter