TRYB STACJONARNY
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2ADI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Joanna Bużak
Wychowanie fizyczne   mgr Dorota Mucha
Analiza matematyczna i algebra liniowa 09.09.2021r godz.09.00 G-Suite dr Joanna Studnik
Algorytmy i struktury danych 07.09.2021r godz.08.00 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Architektura komputerów (ćw)   mgr inż. Witold Brandys
Architektura komputerów (lab)   mgr inż. Witold Brandys
Języki programowania 06.09.2021r godz.10.45 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Systemy operacyjne 06.09.2021r godz.09.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2BDI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Joanna Bużak
Wychowanie fizyczne   mgr Dorota Mucha
Analiza matematyczna i algebra liniowa 09.09.2021r godz.09.00 G-Suite dr Joanna Studnik
Algorytmy i struktury danych 07.09.2021r godz.08.00 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Architektura komputerów (ćw) 03.09.2021r godz.09.00 G-Suite prof. Jarosław Śmieja
Architektura komputerów (lab) 03.09.2021r godz.09.00 G-Suite prof. Jarosław Śmieja
Języki programowania   mgr Marcin Mazur
Systemy operacyjne 02.09.2021r godz.15.30 G-Suite mgr inż. Adam Walter
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4ADI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Anna Nawrocka
Podstawy elektroniki i miernictwa   dr inż. Tomasz Rudnicki
Fizyka   dr Marian Pawełczyk
Systemy wbudowane   dr inż. Tomasz Rudnicki
Języki obiektowe 06.09.2021r godz.08.00 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Inżynieria oprogramowania 15.09.2021r godz.11.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Sieciowe systemy operacyjne (W) 16.09.2021r godz.13.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
Sieciowe systemy operacyjne 16.09.2021r godz.11.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4BDI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Anna Nawrocka
Podstawy elektroniki i miernictwa   dr inż. Tomasz Rudnicki
Fizyka   dr Marian Pawełczyk
Systemy wbudowane   dr inż. Tomasz Rudnicki
Języki obiektowe 06.09.2021r godz.08.00 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Inżynieria oprogramowania 15.09.2021r godz.11.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Sieciowe systemy operacyjne (W) 16.09.2021r godz.13.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
Sieciowe systemy operacyjne 16.09.2021r godz.11.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
6IOS
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Modelowanie sytemów informatycznych   dr Kornel Chromiński
Systemy sieciowe   mgr Marcin Mazur
Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN 06.09.2021r godz.11.00 G-Suite dr inż. Jarosław Karcewicz
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 06.09.2021r godz.09.30 G-Suite dr inż. Jarosław Karcewicz
Projekt systemu informatycznego 20.09.2021r godz.10.30 G-Suite mgr Jacek Żywczok
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
6MIIOS
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Public relations   dr Jacek Siatkowski
Podstawy analizy danych w marketingu xxx dr Jadwiga Bakonyi
Modelowanie systemów informatycznych   dr Kornel Chromiński
Systemy sieciowe   mgr Marcin Mazur
Projekt marketingowy   mgr Marcin Kasperek
TRYB NIESTACJONARNY
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
1AZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Bezpieczeństwo i higiena pracy   dr inż. Tomasz Małysa
Język angielski   mgr Joanna Bużak
Matematyka dyskretna 11.09.2021r godz.11.00 G-Suite dr Joanna Studnik
Teoretyczne podstawy informatyki 06.09.2021r godz.17.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Urządzenia techniki cyfrowej   mgr inż. Witold Brandys
Podstawy programowania   mgr inż. Igor Brzeżek
Systemy operacyjne   mgr Piotr Baran
Technologie sieciowe i użytkowanie sieci 05.09.2021r godz.09.00 G-Suite mgr inż. Adam Walter
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2AZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski 04.09.2021r godz.10.30 G-Suite mgr Aldona Goł
Analiza matematyczna i algebra liniowa   dr Marian Pawełczyk
Algorytmy i struktury danych 06.09.2021r godz.16.30 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Architektura komputerów (ćw)   mgr inż. Witold Brandys
Architektura komputerów (lab)   mgr inż. Witold Brandys
Języki programowania  03.09.2021r godz.18.30 G-Suite mgr inż. Mariusz Chocholski
Systemy operacyjne 04.09.2021r godz.09.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2BZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Krystyna Hat
Analiza matematyczna i algebra liniowa   dr Marian Pawełczyk
Algorytmy i struktury danych 06.09.2021r godz.16.30 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Architektura komputerów (ćw)   mgr inż. Witold Brandys
Architektura komputerów (lab)   mgr inż. Witold Brandys
Języki programowania    mgr inż. Igor Brzeżek
Systemy operacyjne 05.09.2021r godz.10.30 G-Suite mgr inż. Adam Walter
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2CZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Joanna Bużak
Analiza matematyczna i algebra liniowa   dr Marian Pawełczyk
Algorytmy i struktury danych 06.09.2021r godz.16.30 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Architektura komputerów (ćw)   mgr inż. Witold Brandys
Architektura komputerów (lab)   mgr inż. Witold Brandys
Języki programowania    mgr inż. Igor Brzeżek
Systemy operacyjne   mgr inż. Krzysztof Ciurzyński
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2DZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Iwona Olczyk
Analiza matematyczna i algebra liniowa   dr Piotr Janoska
Algorytmy i struktury danych 06.09.2021r godz.16.30 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Architektura komputerów (ćw)   mgr inż. Witold Brandys
Architektura komputerów (lab) mgr inż. Witold Brandys
Języki programowania    dr Tomasz Xięski
Systemy operacyjne   mgr inż. Krzysztof Ciurzyński
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
3sem różnice programowe, wpisy warunkowe
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 11.09.2021r godz.12.00 G-Suite dr Joanna Studnik
Podstawy programowania obiektowego 06.09.2021r godz.19.15 G-Suite mgr Jacek Żywczok
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4AZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski 04.09.2021r godz.12.00 G-Suite mgr A.Goł mgr Anna Nawrocka/ mgr Aldona Goł
Podstawy elektroniki i miernictwa   dr inż. Tomasz Rudnicki
Fizyka   dr Marian Pawełczyk
Systemy wbudowane   dr inż. Tomasz Rudnicki
Języki obiektowe   mgr Arkadiusz Sacewicz
Inżynieria oprogramowania 12.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Sieciowe systemy operacyjne (W) 11.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
Sieciowe systemy operacyjne 11.09.2021r godz.11.00 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4CZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski 04.09.2021r godz.12.00 G-Suite mgr Aldona Goł
Podstawy elektroniki i miernictwa   dr inż. Tomasz Rudnicki
Fizyka   dr Marian Pawełczyk
Systemy wbudowane   dr inż. Tomasz Rudnicki
Języki obiektowe   mgr Arkadiusz Sacewicz
Inżynieria oprogramowania 12.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Sieciowe systemy operacyjne (W) 11.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
Sieciowe systemy operacyjne mgr inż. Jarosław Brodziak
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4DZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Krystyna Hat
Podstawy elektroniki i miernictwa   dr inż. Tomasz Rudnicki
Fizyka   dr Marian Pawełczyk
Systemy wbudowane   dr inż. Tomasz Rudnicki
Języki obiektowe   mgr Arkadiusz Sacewicz
Inżynieria oprogramowania 12.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Sieciowe systemy operacyjne (W) 11.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
Sieciowe systemy operacyjne   mgr inż. Jarosław Brodziak
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4EZI
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Krystyna Hat
Podstawy elektroniki i miernictwa   dr inż. Tomasz Rudnicki
Fizyka   dr Marian Pawełczyk
Systemy wbudowane   dr inż. Tomasz Rudnicki
Języki obiektowe   mgr Arkadiusz Sacewicz
Inżynieria oprogramowania 12.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Krystian Gembala
Sieciowe systemy operacyjne (W) 11.09.2021r godz.12.30 G-Suite dr inż. Stefan Senczyna
Sieciowe systemy operacyjne   mgr inż. Jarosław Brodziak
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
5sem różnice programowe, wpisy warunkowe
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Analiza i projektowanie sieci komputerowych 17.09.2021r godz.19.00 G-Suite dr inż. Jarosław Karcewicz
Projekt systemu informatycznego 20.09.2021r godz.16.30 G-Suite mgr Jacek Żywczok
Sztuczna inteligencja 11.09.2021r godz.11.00 G-Suite prof. Jarosław Śmieja
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
6ION
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN   mgr inż. Jarosław Brodziak
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych   mgr inż. Krzysztof Ciurzyński
Modelowanie systemów informatycznych   dr Ewa Magiera
Systemy sieciowe 18.09.2021r godz.10.30 G-Suite mgr inż. Mariusz Chocholski
Projekt systemu informatycznego 20.09.2021r godz.18.00 G-Suite mgr Jacek Żywczok
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
6TIN
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN   mgr inż. Jarosław Brodziak
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych   mgr inż. Krzysztof Ciurzyński
Modelowanie systemów informatycznych   dr Ewa Magiera
Systemy sieciowe 18.09.2021r godz.10.30 G-Suite mgr inż. Mariusz Chocholski
Analiza i projektowanie sieci komputerowych 17.09.2021r godz.17.30 G-Suite dr inż. Jarosław Karcewicz
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
6MIION
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Public relations   dr Jacek Siatkowski
Podstawy analizy danych w marketingu 10.09.2021r godz.17.30 G-Suite dr Jadwiga Bakonyi
Modelowanie systemów informatycznych   dr Kornel Chromiński
Systemy sieciowe   mgr Marcin Mazur
Projekt marketingowy   mgr Marcin Kasperek
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
2IO_II
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Język angielski   mgr Anna Nawrocka
Analiza algorytmów 09.09.2021r godz.17.30 G-Suite dr inż. Roman Simiński
Systemy baz danych   dr Ewa Magiera
Przedsiębiorczość i zarządzanie   mgr Małgorzata Gierot
Systemy wspomagania decyzji 10.09.2021r godz.19.00 G-Suite dr Jadwiga Bakonyi
Analiza i przetwarzanie obrazów   dr Marek Czerwiec
Programowanie usług serwerowych 18.09.2021r godz.09.00 G-Suite mgr inż. Mariusz Chocholski
Systemy i aplikacje mobilne   dr Tomasz Xięski
Wzorce projektowe 09.09.2021r godz.19.00 G-Suite dr inż. Roman Simiński
SESJA 2020/2021 SEMESTR LETNI - zaliczenia poprawkowe
4IO_II
PRZEDMIOT DATA II TERMINU PROWADZĄCY
Fizyka dla informatyków   prof. Zygmunt Gburski
Systemy ekspertowe 18.09.2021r godz.12.00 G-Suite mgr inż. Mariusz Chocholski
Projekt zespołowy 18.09.2021r godz.13.30 G-Suite mgr inż. Mariusz Chocholski
Zarządzanie projektem informatycznym   mgr Tomasz Łysek