Wiedza i umiejętności

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • programowania i zarządzania robotami przemysłowymi oraz mobilnymi

 • projektowania i obsługi urządzeń automatyki i sterowania

 • programowania obrabiarek, robotów i zautomatyzowanych systemów wytwórczych

 • automatyzacji urządzeń technologicznych

 • dobrego  przygotowania informatycznego

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się:

 • projektowaniem systemów sterowania

 • wytwarzaniem robotów przemysłowych

 • wprowadzaniem robotyzacji i automatyzacji procesów, montażem i rozruchem linii produkcyjnych

 • projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją nowoczesnych przemysłowych systemów automatyki i robotyki

 • techniką medyczną oraz systemami informatyki medycznej

 • sprzętem optycznym, optoelektronicznym i fotonicznym

 • techniką światłowodową i laserową, systemami automatycznego rozpoznawania obrazów

 • projektowaniem systemów kontrolno-pomiarowych, diagnostycznych i badawczych

 • zarządzaniem systemami jakości, certyfikacją i walidacją

 • projektowaniem i produkcją sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

 • użytkowaniem systemów multimedialnych w mass-mediach i wytwórniach filmowych

ikona program
Program specjalności: Mechatronika i robotyka

box mechatronika2