• autorskie programy nauczania
  • profesjonalnie wyposażone pracownie
  • starannie dobrana kadra
  • kształcenie praktycznych umiejętności
  • aktywne koła naukowe
  • biuro karier z doradcą zawodowym
  • atrakcyjne czesne w elastycznym systemie opłat
  • lokalizacja Uczelni w centrum Katowic