Przydział do grup specjalnościowych dla semestru V w semestrze zimowych w roku akademickich 2022/2023 na kierunku Informatyka

Przydział do grup specjalnościowych dla semestru V w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunku Grafika.