Zasady i wstępny harmonogram przydziału specjalności.

  1. W skład modułów specjalności wchodzą dwa bloki przedmiotów - blok specjalności głównej wraz z wybranymi przedmiotami drugiej specjalności.

  2. Wybór specjalności, na których kształcenie rozpoczynać się będzie od V semestru studiów w roku akademickiego 2019/2020 jest wolny w ramach możliwości kierunku.

  3. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej uczelni.

  4. Student poprzez wypełnienie deklaracji wyboru specjalności - wybiera specjalność główną, na kierunku Informatyka - wybiera specjalność główną oraz blok przedmiotów uzupełniających z drugiej specjalności będącej w ofercie uczelni w ramach kierunku studiów.

  5. Osoby, które nie złożyły deklaracji wyboru specjalności kierowane są przez Dziekana do jednej z utworzonych specjalności w ramach wolnych miejsc.

  6. W przypadku zbyt małej liczby osób, które wybrały daną specjalność - Dziekan podejmuje decyzję o nieuruchomieniu tej specjalności. W takim przypadku studenci zostają przydzieleni do jednej z utworzonych specjalności.

 

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI

INFORMATYKA

Forma niestacjonarna

Lp.

Data/Termin

Czynność

 Godz./sala 

 1

kwiecień 2022r.

Przekazanie deklaracji wyboru specjalności przez pracownika dziekanatu uczelni

 2

15.05.2022r.

Zwrot deklaracji do dziekanatu Uczelni

 3

wrzesień 2022r.

Umieszczenie informacji o przydziale do specjalności na stronie internetowej Uczelni

 

Forma stacjonarna

Lp.

Data/Termin

Czynność

 Godz./sala 

 1 

kwiecień 2022r.

Przekazanie deklaracji wyboru specjalności przez pracownika dziekanatu uczelni

 2

15.05.2022r.

Zwrot deklaracji do dziekanatu Uczelni

 3

wrzesień 2022r.

Umieszczenie informacji o przydziale do specjalności na stronie internetowej Uczelni

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI

GRAFIKA

Forma niestacjonarna

Lp.

Data/Termin

Czynność

 Godz./sala 

 1

kwiecień 2022r.

Przekazanie deklaracji wyboru specjalności przez pracownika dziekanatu uczelni

 —

 2

15.05.2022r.

Zwrot deklaracji do dziekanatu Uczelni

 —

 3

wrzesień 2022r.

Umieszczenie informacji o przydziale do specjalności na stronie internetowej Uczelni

 

 

Forma stacjonarna

Lp.

Data/Termin

Czynność

 Godz./sala 

  1

kwiecień 2022r.

Przekazanie deklaracji wyboru specjalności przez pracownika dziekanatu uczelni

 —

  2

15.05.2022r.

Zwrot deklaracji do dziekanatu Uczelni

  3

wrzesień 2022r. 

Umieszczenie informacji o przydziale do specjalności na stronie internetowej Uczelni