Регулярна оплата за навчання становить відповідно:

Система внесення оплати

Форма навчання

денна

заочна

12 щомісячних платежів

544 зл

510 зл

адміністративна рекрутингова оплата

150 зл

150 зл