ikona xls2 Przydział do grup specjalnościowych dla sem. V w semestrze zimowym w RA 2023/2024 – kierunek Grafika.