Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Wyróżnione dyplomy

Autorska interpretacja wybranych norm społecznych w opracowaniu opartym na motywie destruktu w porcelanie

Autor:

Wiktoria Jaroszek

Data:

07.05.2024

Promotor:

dr hab. Tomasz Jędrzejko

Specjalizacja:

Grafika

  • Grafika

dodano: 21 maja 2024

Autor – Wiktoria Jaroszek

1. Cel i podstawowe założenia

 

Celem    pracy    jest    zbadanie    i    przedstawienie    norm    społecznych w merytorycznym odniesieniu do porcelany. Autor oparł swoją pracę na własnym doświadczeniu, na wykonywanej działalności. Podstawowe założenia opierały się na postawieniu destruktu porcelany jako alegorii ludzkich zachowań, motywów, działań, emocji. W celu dokładnego i dogłębnego przeanalizowania tematu przeprowadzono ankietę  wśród  zróżnicowanej  społeczności.  Wynikiem  pracy  założono,  iż  miał powstać album, zawierający fotografie wykonanych instalacji.

 

2. Realizacja projektu

 

Zauważone zachowania ludzkie w odniesieniu do porcelany, które intrygowały autora stały się inspiracją do powstania kilku instalacji artystycznych, zwanych dalej również :rzeźbami”. Po przeprowadzeniu ankiety wśród społeczności z różnych grup wiekowych,  z różnym wykształceniem, posiadających różną sytuację materialną jak i  wartości  jakimi  się  kierują  w  życiu, ukształtowano  wizję,  w  jakiej  należałoby stworzyć owe „rzeźby”.   Usystematyzowano pojęcie norm społecznych, aby w sposób klarowny było wiadomo, do jakich norm i w jaki sposób będzie się odnosić praca praktyczna.

 

3. Realizacja projektu

 

W celu zrealizowania projektu wykonano instalację z wykorzystaniem destruktów porcelanowych, odpowiedniego kleju do porcelany, wypełniacza do porcelany oraz gliny artystycznej. Do uzyskania zamierzonych efektów użyto również narzędzi, takich jak młotek, Niektóre efekty osiągnięto poprzez odpowiednio długi upływ czasu.

 

Po ukończeniu instalacji, wykonano fotografie tych „rzeźb” z odpowiednim obiektywem, ustawieniem światła oraz kadrem. Następnie przystąpiono do realizacji albumu. W tym celu należało obrobić wykonane fotografie. Do tego zadania wykorzystano program Adobe Photoshop.

 

Obrobione zdjęcia następnie zostały użyte do opracowania składu. W tym celu wykorzystano program Adobe InDesign. Opracowany skład jest efektem końcowym pracy, jaki był opisany w celach pracy. Poniżej przykładowa rozkładówka i mockup.

Talerz – marka THOMAS, kraj pochodzenia NIEMCY, lata produkcji 1959-77

4. Informacje o możliwości wykorzystania / wykorzystaniu pracy

 

Przygotowany  album  zawiera  fotografie  instalacji  artystycznych  opartych w dużej mierze na elementach porcelanowych. Praca może być wykorzystywana w galeriach sztuki, których instalacje skupiają się na porcelanie.

Nadchodzące wydarzenia
Skip to content