Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Elementy pracy

Praca dyplomowa na kierunku grafika składa się z następujących elementów:

Praca praktyczna

Praca oddawana jest tylko w formie dokumentacji cyfrowej na pendrive – według wskazówek Promotora.

Praca pisemna

Pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Praca wydrukowana dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowaną lub połączoną w sposób uniemożliwiający wymianę kartek).

 

Dwie ostatnie strony pracy powinny zawierać:

Portfolio

Wydruk oraz dokumentacja cyfrowa – według wskazówek Promotora.

Dokumentacja cyfrowa

Pełną dokumentację cyfrową (praca pisemna – format DOC/ODT oraz PDF do 20 MB, praca praktyczna, portfolio) na pendrive należy wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej podpisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej, która musi dodatkowo zawierać:

  • wykład dyplomowy (prezentacja dyplomowa zapisana w formacie PDF)
  • kartę pracy dyplomowej
  • referat pracy dyplomowej (skrót prezentacji wykładu dyplomowego)
  • plansze dyplomowe

Gdzie należy złożyć pracę

osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania

Warunki przyjęcia

Praca dyplomowa zostanie przyjęta w dziekanacie po spełnieniu warunków:

karta tematu pracy dyplomowej musi być zaakceptowana przez komisję ds. dyplomowania

temat pracy dyplomowej musi być zgodny z tematem zatwierdzonym na karcie tematu pracy

praca dyplomowa (pisemna, praktyczna, portfolio) musi posiadać akceptację Promotora w formie mailowej

student musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów (uzupełnione oceny w systemie WU)

student musi posiadać aktualne badania lekarskie

Do dnia złożenia pracy dyplomowej w WU należy uzupełnić

oświadczenie o udzieleniu zgody/braku zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni

zgodę/brak zgody na publikację referatu pracy

uzupełniającą ankietę dla studentów

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów

Chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z nami.

Skip to content