Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Do kogo adresowane jest wsparcie

Wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych skierowane jest do studentów i kandydatów, których sytuacja zdrowotna uniemożliwia realizację obowiązków studenckich w standardowy sposób.

 

Wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych skierowane jest do studentów:

  • z niepełnosprawnością, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź dokument równoważny;
  • przewlekle chorujących nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna jest potwierdzona dokumentacją medyczną (np. opinia psychologiczna, potwierdzenie udziału w psychoterapii, zaświadczenie o dysleksji uzyskane po ukończeniu 16 roku życia);
  • u których niespodziewana choroba lub wypadek losowy powodują czasową niezdolność do uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja specjalistyczna.

 

Zapraszamy do podjęcia kontaktu przez kandydatów oraz studentów, którzy chcą:

  • uzyskać informacje o rodzajach wsparcia osób z niepełnosprawnością;
  • porozmawiać o wpływie swojej sytuacji zdrowotnej na proces studiowania;
  • skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie szans na studiach;
  • z pomocą podjąć współpracę z wykładowcami bądź innymi pracownikami Uczelni w celu uwzględnienia przez nich swoich potrzeb wynikających z kondycji zdrowotnej.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Dla potrzeb studentów z niepełnosprawnością dnia 4 listopada 2013 r. w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach został powołany Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Pełnomocnik we współpracy z:

  • instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne,
  • pracownikami uczelni (szczególnie dziekanami, wykładowcami) oraz środowiskiem studentów niepełnosprawnych,
  • ma za zadanie rozpoznawać potrzeby i problemy studentów z niepełnosprawnością zapewniając im pomoc w ich rozwiązywaniu.

 

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia w zapewnianiu niepełnosprawnym studentom równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni a także stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

Uprzejmie informujemy o możliwości spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

 

Do każdego problemu zapewniamy indywidualne podejście i bezwzględną poufność przekazywanych nam informacji.

 

Skip to content