Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

wieczorowa / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Specjalności

9 kierunków

Cena od

500 zł / rata

Zasady przyjęć

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 

Kliknij w poniższy button, który przeniesie Cię do elektronicznego formularza rekrutacyjnego

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

 

 • Kserokopia Dyplomu oraz oryginał do wglądu.
 • 1 fotografia w formie elektronicznej – zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
 • 2 x umowa edukacyjna (prosimy o zapoznanie się z treścią Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, druk będzie do pobrania w siedzibie uczelni).
 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).
Wymagane dokumenty dla obcokrajowców
 • Kserokopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu.
 • Kserokopia Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).
 • Kserokopia Dyplomu, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej lub polski/zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

 

Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.
Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Kontakt
Kontakt
Godziny otwarcia
 • poniedziałek
  nieczynne
 • wtorek
  9:30 – 17:00
 • środa
  9:30 – 17:00
 • czwartek
  11:30 – 18:00
 • piątek
  nieczynne
 • sobota
  09:00 – 15:00
 • niedziela
  09:30 – 16:30

Zostałeś przyjęty!

Po przesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

 

Po otrzymaniu od nas informacji o przyjęciu na studia zaloguj się na stronie www.e-rekrutacja.wsti.pl, gdzie sprawdzisz następujące informacje:

 

 • Twój numer albumu
 • Symbol grupy, do której zostałeś przydzielony
 • Indywidualny numer rachunku bankowego

Chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content