Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Przydział do specjalności

Zasady

  1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej uczelni.
  2. Wybór specjalności jest wolny w ramach możliwości kierunku, a kształcenie rozpoczynać się będzie od V semestru studiów.
  3. Student poprzez wypełnienie deklaracji wyboru specjalności: na kierunku Grafika – wybiera specjalność główną; na kierunku Informatyka – wybiera specjalność główną oraz blok modułów uzupełniających z drugiej specjalności będącej w ofercie uczelni w ramach kierunku studiów.
  4. Na kierunku Informatyka w skład modułów specjalności wchodzą dwa bloki modułów – blok specjalności głównej wraz z modułami drugiej uzupełniającej specjalności, które są realizowane na semestrze V i VI. Natomiast w semestrze VII studenci realizują moduły z specjalności głównej.
  5. Osoby, które nie złożyły deklaracji wyboru specjalności kierowane są przez Dziekana do jednej z utworzonych specjalności w ramach wolnych miejsc.
  6. W przypadku zbyt małej liczby osób, które wybrały daną specjalność – Dziekan podejmuje decyzję o nieuruchomieniu tej specjalności. W takim przypadku studenci zostają przydzieleni do jednej z utworzonych specjalności.

Harmonogram

WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI INFORMATYKA/GRAFIKA

Forma stacjonarna/niestacjonarna

Data/TerminCzynność Uwagi
maj 2024Przekazanie deklaracji wyboru specjalności przez pracownika dziekanatu uczelni
26.05.2024Zwrot deklaracji do dziekanatu Uczelnipodpisaną deklarację Student zobowiązany jest wysłać na adres: dziekanat@wsti.pl
06.2024Umieszczenie informacji o przydziale do specjalności na stronie internetowej Uczelni

Skip to content