Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Informatyka

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, inżynierskie

Specjalności

4 specjalności

Cena od

259 zł / rata

Poznaj informatykę

Informatyka jest nieodzowna w wielu dziedzinach, w tym w biznesie, finansach, medycynie, nauce, badaniach naukowych, inżynierii, produkcji, logistyce, marketingu, a nawet w sztuce i kulturze.

Bez niej wiele dziedzin nie byłoby w stanie funkcjonować tak, jak to robią obecnie. Niemal każdy aspekt życia związany jest z technologią i cyfryzacją, rola i znaczenie informatyki stają się coraz bardziej widoczne. Rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych są tylko kilkoma z wielu obszarów, w których informatyka odgrywa kluczową rolę.

 

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka (7 semestrów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) są odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie rynku i coraz większe zainteresowanie potencjalnych studentów informatyką. Mając na uwadze możliwości  naszych absolwentów na rynku pracy, stworzyliśmy wszechstronny program nauczania, kładący nacisk na dużą liczbę zajęć praktycznych.

Autorski program studiów

Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy program nauczania, który jest efektem ścisłej specjalizacji szkoły w zakresie informatyki.

Program został skonstruowany w oparciu o zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), uwzględniając także efekty współpracy z firmami branży teleinformatycznej oraz szeroko pojętego rynku reklamy i mediów.

 

Siatkę zajęć dostosowano do wybranych zagadnień ze ścieżki certyfikacyjnej MCSA. Przedmioty informatyczne stanowią 72% godzin zajęć (pozostałe 28% to przedmioty nieinformatyczne). Wykłady to 38% godzin zajęć – czyli aż 62% czasu nauki to zajęcia praktyczne!

Przykładowe przedmioty

Języki programowania

Sztuczna inteligencja

Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika

Analiza i projektowanie sieci komputerowych

Automatyka i robotyka

Programowanie robotów

Projektowanie serwisów internetowych

Modelowanie i animacja 3D

Montaż wideo i filmowe efekty specjalne

Wykładowcy na kierunku Informatyka
Zobacz wszystkich

Cechy absolwenta

Informatyk spełniający potrzeby współczesnego rynku będzie posiadał, poza cechami uniwersalnymi każdego informatyka, takimi jak:

  • solidna wiedza w zakresie podstaw informatyki o charakterze uniwersalnym, stwarzająca możliwość jej samodzielnego pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości;
  • solidne podstawy teoretyczne o charakterze uniwersalnym w zakresie dziedzin pokrewnych do informatyki;

 

także cechy dodatkowe, takie jak:

  • szeroka wiedza w zakresie technologii internetowych (zagadnienia sieciowe, serwery oraz ich usługi, programowanie w środowisku Internetu);
  • wiedza z zakresu grafiki komputerowej na poziomie umożliwiającym implementację warstwy prezentacyjnej realizowanych rozwiązań w środowisku internetowym;
  • wiedza umożliwiająca budowę systemów przetwarzających i prezentujących informację różnych formatów i typów, jak: tekst, obraz, dźwięk i video na platformie rozwiązań internetowych.

 

Ponadto cechy, którymi będzie charakteryzować się absolwent WSTI to:

  • umiejętność samodzielnego dokształcania w oparciu o wiedzę zdobytą na bazie przedmiotów teoretycznych i praktycznych;
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Rozpocznij ze zniżką!

Sprawdź ofertę na kierunku INFORMATYKA.  Dodatkowo – WSTI oferuje bogate pakiety stypendialne, które pozwolą Ci realnie obniżyć koszty nauki.

Wyróżnione dyplomy
Skip to content