Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące (nie mniej niż 90 dni), a na praktyce – 2 miesiące (nie mniej niż 60 dni).

 

Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Student ma zatem możliwość wielokrotnych wyjazdów, z zachowaniem minimalnego okresu trwania danej mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus (w ramach programu LPP „Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus Mudus).

 

Terminy rekrutacji wykladowców/pracowników na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus+

Od 1 czerwca do 30 czerwca roku następnego.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Podobnie traktowane są wcześniejsze udziały studenta w programach Erasmus +, Erasmus oraz Erasmus Mudus. Umożliwia to odbycie wielokrotnych wyjazdów, z zachowaniem minimalnego okresu trwania danej mobilności. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki oraz staże odbywa się na ostatnim roku studiów.

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

  • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
  • posiadać dostępny „kapitał mobilności” na danym poziomie kształcenia (nie przekroczony łączny czas 24 miesięcy trwania wyjazdów)

Dokąd można wyjechać?

  • na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną);
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Gdzie się ubiegać o wyjazd?

W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki finansowe na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

Terminy rekrutacji studentów na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus+

  • wyjazd na semest jesienny: do 15 maja
  • wyjazd na semest wiosenny: do 15 października
  • wyjazdy na praktyki: do 30 maja
Skip to content