Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Ankiety kompetencji studentów

Studencie! Zbadaj swój poziom wiedzy

Odpowiedz na pytania przygotowane przez naszych wykładowców i zobacz, czy nadchodząca sesja jest dla ciebie tylko formalnością, czy może najwyższy czas odkurzyć notatki. Poniżej znajdziesz ankiety, dotyczące kompetencji z danych przedmiotów. Wypełnij je i oceń swoje umiejętności.

 

Aby sprawdzić swój poziom wiedzy, zaloguj się na uczelnianego maila (testy dostępne są wyłącznie dla użytkowników domeny „edu.wsti.pl”).

Projekt unijny: Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”.

O projekcie

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt: Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 2 488 134,19 zł

Dofinansowanie: 2 413 454,19 zł

Cel główny projektu

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach i wzrost kompetencji min. 80% z 220 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków InformatykaGrafika I stopnia (34 K, 186M) poprzez organizację zajęć w ramach 2 nowych, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych specjalności (180 os. w tym 28K), zwiększenie szans studentów WSTI na rynku pracy, wzrost ich kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz autoprezentacji (certyfikowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia z przedsiębiorcami) dla 85 os. w tym 32K, usprawnienie procesu zarządzania w WSTI poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych (min. 9 pracowników uczelni, w tym 7K). Realizacja celu głównego projektu do 31.12.2023 r.

 

 

Opracowanie wyników ankiet

Jednym z działań uczelni w ramach projektu „Program Rozwojowy WSTI” jest opracowanie zmian i aktualizacji programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka i programu studiów I stopnia na kierunku Grafika, a także utworzenie studiów II stopnia na kierunku Grafika.

 

W celu dokonania analizy potrzeb rynku pracy i określenia zakresu aktualizacji programu studiów opracowano ankiety, które dostarczyły niezbędnej wiedzy i informacji:

Ankieta dla studentów i absolwentów kierunku Grafika WSTI w zakresie studiów II stopnia oraz zdiagnozowania barier/problemów

Ankieta badająca opinię studentów i absolwentów WSTI kierunku Informatyka I stopnia w zakresie modyfikacji programu studiów

Ankieta badająca opinię nauczycieli WSTI kierunku Grafika w zakresie programu studiów oraz zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i występowania ewentualnych barier lub problemów

Ankieta badająca opinię nauczycieli WSTI kierunku Informatyka w zakresie programu studiów oraz zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i występowania ewentualnych barier lub problemów

Skip to content