Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
O Uczelni

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest uczelnią niepaństwową, założoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia posiada osobowość prawną. Nadzór nad Uczelnią sprawuje „Minister Edukacji i Nauki” w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Uczelni oraz Założyciel.

 

Statut Uczelni nadaje Założyciel Uczelni w porozumieniu z „Ministerstwem Edukacji i Nauki”. Organami Uczelni są: Konwent, Senat, Rektor, Kanclerz.

 

Rektor – jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów

Senat – ustala kierunki rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni

Kanclerz – administracja jest powierzona Kanclerzowi, który kieruje administracją i gospodarką Uczelni

Konwent – jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni

Samorząd studencki – tworzą studenci uczelni, jest on niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów WSTI

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z nami.

Skip to content