Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Konwent jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni

 

Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,
  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

 

Konwent jest organem kolegialnym, składającym się z co najmniej 4 osób powoływanych za ich zgodą przez Założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, a także podmiotów sponsorujących działalność Uczelni.

Skip to content