Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Rekrutacja

Jak się skontaktować z Biurem Rekrutacji?

 

Biuro Rekrutacji WSTI mieści się w siedzibie uczelni, przy ulicy Mickiewicza 29, centrum Katowic, w pokoju 162 (parter)

 

W przypadku pytań prosimy pisać na adres e-mail: rekrutacja@wsti.pl, skorzystać z komunikatorów lub dzwonić pod numer tel.: (032) 207 27 20.

 

 

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek08:00 – 16:00
wtorek08:00 – 16:00
środa09:00 – 17:00
czwartek08:00 – 16:00
piątek08:00 – 16:00
sobota:
22.06.2024 r.
29.06.2024 r.
20.07.2024 r.
27.07.2024 r.
24.08.2024 r.
31.08.2024 r.
21.09.2024 r.
28.09.2024 r.
08:00 – 16:00
niedzielanieczynne

Chcę zapisać się na studia – co muszę zrobić w I etapie?

 

I etapem zapisów na studia jest wypełnienie online formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

Klikając odpowiedni przycisk poniżej przejdziesz do właściwego formularza rekrutacji. Wypełnienie formularza rekrutacji zajmie kilka minut. Do jego wypełnienia potrzebne będą Twoje dane, m.in.: PESEL, nazwa ukończonej szkoły, w przypadku studiów I stopnia informacja o szkole średniej,  a także plik ze zdjęciem legitymacyjnym (jasne tło, brak nakrycia głowy; plik .jpg, .png, .tif, rozdzielczość 150-300 dpi). Formularz rekrutacyjny można ponownie edytować.

 

W ramach I etapu zapisów kandydaci na kierunek Grafika studia I stopnia powinni także zarezerwować termin rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W razie pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdziesz w „Strefa Kandydata”, zakładka „zasady przyjęć” każdego z kierunków.

Jakie muszę mieć wykształcenie?

 

Kandydaci na studia I stopnia powinni posiadać wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym. Studia II stopnia są skierowane do absolwentów studiów I stopnia.  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów I stopnia lub II stopnia.

Czy muszę mieć świadectwo maturalne?

 

Studentem studiów wyższych może zostać osoba, która zdała egzamin maturalny i udokumentuje ten fakt Świadectwem Dojrzałości.

Jak mogę zrobić opłatę rekrutacyjną – wpisowe?

 

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

 

Na terenie budynku znajduje się jednak urząd pocztowy, a także bank, w których można uiścić opłatę. Opłatę rekrutacyjną (wpisowe) można wpłacić także przelewem bankowym.

Jak zarezerwować termin rozmowy kwalifikacyjnej?

Rezerwacji terminu rozmowy kwalifikacyjnej można dokonać wyłącznie online i jest ona niezbędna by przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Można jej dokonać po uprzedniej rejestracji na studia na kierunku Grafika dokonanej przez formularz rekrutacyjny.

 

Link do zarezerwowania terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjne odbędzie się on-line za pomocą Google Meet. Link do rozmowy wraz z instrukcją zostanie wysłany do kandydata co najmniej dzień wcześniej przed wybranym terminem rozmowy kwalifikacyjnej. W razie pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna w II etapie rekrutacji na kierunek Grafika?

 

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata oraz ocenę portfolio. Weryfikowane są także zainteresowania oraz motywacja kandydata.

 

Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być m.in.:

 • dorobek i doświadczenie projektowe/artystyczne kandydata (artystyczny lub pokrewany charakter pracy zawodowej, hobby, wykształcenie o profilu artystycznym itp.),
 • formalne przygotowanie kandydata do studiów artystycznych (ukończone szkoły, kursy, szkolenia, uczestnictwo w zajęciach ognisk plastycznych, grup projektowych, etc., praktyczna znajomość oprogramowania graficznego, itp.),
 • ogólna znajomość trendów projektowych, nurtów artystycznych, itp.,
 • źródła inspracji kandydata (umiejętność wskazania ulubionych artystów i/lub dzieł, czasopism, książek czy serwisów internetowych dot. sztuki, fotografii, rysunku, malarstwa, projektowania – w zależności od zainteresowań kandydata),
 • aktywność kulturalna (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, odwiedzanie galerii, muzeów, teatrów, etc.),
 • ogólna motywacja kandydata do podjęcia studiów o charakterze artystycznym.

 

Wymienione zagadnienia nie stanowią wyczerpującej listy. Od kandydata nie jest wymagane wszechstronne przygotowanie. Powinien jednak posiadać przynajmniej podstawy wiedzy o sztuce i projektowaniu, zmysł estetyczny, minimum średniozaawansowane umiejętności warsztatowe oraz motywację do intensywanego kształcenia.

 

Maksymalna liczba punktów zdobytych za ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata podczas rozmowy wynosi 6 punktów. Minimalna niezbędna liczba punktów warunkująca pozytywną weryfikację kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej za ocenę predyspozycji i umiejętności wynosi 2 punkty.

 

Pozytywna weryfikacja kandydata pozwalająca zakwalifikować go do III etapu rekrutacji na studia artystyczne na kierunku Grafika wynosi minimum łącznie 4 punkty zdobyte podczas rozmowy kwalifikacyjnej, po 2 punkty uzyskane za portfolio oraz za ocenę predyspozycji i umiejętności kandydata.

 

Rozmowa kwalifikacyjna trwa ok. 10 minut.

Jak przygotować portfolio na rozmowę kwalifikacyjną na kierunek Grafika?

 

Portfolio powinno obejmować 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych o dowolnej tematyce i wymiarach, a także dowolnej formie, w tym także dopuszczalna jest forma elektroniczna (pliki w formacie PDF, jpg lub html).

 

Portfolio powinno obejmować 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych o dowolnej tematyce i wymiarach, a także dowolnej formie, w tym także dopuszczalna jest forma elektroniczna (pliki w formacie PDF, jpg lub html). Uczelnia udostępnia kandydatom komputer, na którym mogą zaprezentować prace dostarczone w formie elektronicznej.

Prace mogą reprezentować dowolną z poniższych kategorii:

 • rysunek (również szkice),
 • malarstwo,
 • rzeźba (fotografie),
 • fotografia,
 • prace multimedialne,
 • prace projektowe.

 

Portfolio nie musi zawierać prac z wszystkich wymienionych wyżej kategorii.

 

Portfolio oceniane jest pod względem takich cech, jak m.in.:

 • różnorodność i poziom ogólny prac,
 • różnorodność i poprawność zastosowanych technik artystycznych,
 • świadomość plastyczna i kompozycyjna,
 • styl i nawiązania do trendów projektowych,
 • indywidualność twórcza.

 

Kandydat może zdobyć maksymalnie 4 punkty za portfolio.

 

Minimalna liczba punktów zdobyta za portfolio, niezbędna do zakwalifikowania do etapu III rekrutacji na kierunek Grafika wynosi 2 punkty. Należy pamiętać, że łączna liczba punktów zdobytych za rozmowę kwalifikacyjna i portfolio, pozwalająca zakwalifikować kandydata do III etapu rekrutacji, powinna wynieść minimum 4 punkty.

Chcę przenieść się z innej uczelni. Czy mogę i na jakich zasadach?

 

Zgodnie ze Statutem Uczelni i Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach przeniesienie na Uczelnię studenta z innej uczelni może nastąpić w miarę wolnych miejsc.

 

Student wnioskujący o przyjęcie do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na zasadzie przeniesienia z innej uczelni, musi posiadać status studenta uczelni, z której nastąpi przeniesienie.

Warunkiem przeniesienia studenta jest również porównywalność przeważającej ilości przedmiotów i ich programów, które zaliczył kandydat w ramach opuszczonej uczelni, a które jednocześnie obowiązują w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

 

W przypadku różnic programowych wynikających z planu i programu studiów, Rektor określa semestr zapisu, a także tryb oraz terminy ewentualnego zaliczenia przedmiotów uzupełnianych przez przenoszącego się studenta.

 

W przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach do podania skierowanego do Rektora Uczelni kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 • udokumentowany stan zaliczonych przedmiotów potwierdzony przez dziekanat uczelni, z której następuje przeniesienie
 • pisemną zgodę Kierownika jednostki organizacyjnej, z której nastąpi przeniesienie.

Decyzja w sprawie przyjęcia do WSTI podjęta zostanie w terminie do 14 dni od złożenia stosownych dokumentów.

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content