Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Pozostali partnerzy

Partnerzy

Przedstawiciele firm i instytucji partnerskich wyrażają wnioski i opinie w zakresie kierunków rozwoju, programów dydaktycznych Uczelni i ich treści. Reprezentanci firm i instytucji, będący członkami Konwentu WSTI, uchwalają opinie i zalecenia w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

 

Nasi partnerzy wspierają studentów między innymi poprzez zapewnienie studentom Uczelni realizację praktyk i staży oraz organizują wykłady otwarte, wizyty studyjne, warsztaty i kursy.

 

W przestrzeniach wystawienniczych części instytucji odbywają się studenckie wernisaże oraz otwarte, publiczne obrony prac dyplomowych.

Skip to content