Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Grafika

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjat

Specjalności

4 specjalności

Cena od

475 zł / rata

Konstrukcja programu nauczania na kierunku Grafika w WSTI uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spełnia ona kryteria akredytacji odnośnie wymogów programowych dla kierunków studiów artystycznych. Przedmioty artystyczne stanowią ponad 70% godzin zajęć, a nie więcej niż 30% to przedmioty nieartystyczne.

 

Nacisk na kształcenie praktyczne jest priorytetem programu nauczania na kierunku Grafika. Dominacja zajęć o charakterze niewykładowym na każdym semestrze studiów, a także organizacja obowiązkowych praktyk i plenerów artystycznych sprzyjają indywidualnemu rozwojowi zdolności twórczych.

 

Program nauczania na kierunku Grafika uwzględnia podział tematyczny zajęć po 4 semestrze na 4 specjalności:

  • Projektowanie graficzne
  • Multimedia
  • Projektowanie gier
  • UX Design
Plenery artystyczne

Czas realizacji:

Okres wakacyjny po I roku studiów

Studenci uczestniczą w obowiązkowych plenerach artystycznych uzupełniających cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych. Plenery, organizowane w formie wyjazdowych warsztatów twórczych, intensyfikują proces nabywania doświadczeń kreacyjnych i warsztatowych oraz kształtowania twórczej indywidualności studentów.

Praktyki zawodowe

Czas realizacji:

Okres wakacyjny po I, II i III roku studiów, 960 godzin

Podczas studiów studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową, która jest organizowana przez uczelnię w takich firmach i instytucjach, jak: studia graficzne, studia fotograficzne, studia filmowe, agencje i studia reklamowe, działy marketingu dużych przedsiębiorstw, działy promocji instytucji samorządowych, drukarnie cyfrowe i offsetowe, wydawnictwa, firmy internetowe, instytucje kultury – galerie, ośrodki kultury itp. Podczas praktyk student ma możliwość poznania warunków wykonywania zawodu. Za zaliczenie praktyk otrzymuje się 8 pkt. ECTS/semestr.

Ogólny rozkład zajęć kierunku

Nazwa przedmiotu
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
I. Kształcenie ogólne wymagane standardami
Język zachodni
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Filozofia i estetyka
Cyberkultura
Prawo autorskie
Historia i teoria sztuk
Wychowanie fizyczne
II. Kształcenie podstawowe wymagane standardami
Technologia i materiałoznastwo
Psychofizjologia widzenia
Podstawy technik informatycznych
Podstawy programowania
Historia design’u
Historia grafiki
Grafika rastrowa
Typografia i prepress
Grafika wektorowa
III. Kształcenie kierunkowe wymagane standardami
Liternictwo i typografia
Podstawy animacji i interakcji
Rysunek użytkowy
Podstawy technik graficznych
Przedsiębiorczość
Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Przedsiębiorczość – jej źródła i istota. Cechy charakteryzujące postawy przedsiębiorcze. Pojęcie przedsiębiorcy. Rodzaje przedsiębiorców. Kompetencje przedsiębiorcze, rola menadżera w kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Pojęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość a formy działalności gospodarczej. Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce wolnorynkowej; uwarunkowania prawne i specyfika działalności w małym rozmiarze. Źródła prawa określające zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce.
Pobierz sylabus
Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej
Animacja i interakcja
Projektowanie stron www
Identyfikacja wizualna
Fotografia użytkowa
Metodyka projektowania graficznego
Edycja i efekty wideo
Grafika edytorska
Wirtualna przestrzeń CAD
Projektowanie obrazu ruchomego
Rejestracja obrazu i dźwięku
IV. Uzupełniające kształcenie ogólnoplastyczne i kierunkowe
Przedmioty dla specjalności

Projektowanie graficzne

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Kształcenie ogólne wymagane standardami
Grafika cyfrowa
Techniki poligraficzne
Projektowanie publikacji
Projektowanie marketingowe
Projektowanie serwisów internetowych
Fotografia reklamowa
DTP i redakcja techniczna
Animacja i rozszerzona rzeczywistość
Przedmioty dla specjalności

Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Kształcenie ogólne wymagane standardami
Modelowanie i animacja 3D
GUI projektowanie interfejsów
Processing i programowanie
Projektowanie lokacji
Silniki graficzne i sztuczna inteligencja
Efekty dźwiękowe
Kreacja pomysłu i budowa scenariusza
Konceptart – postacie i środowisko
Przedmioty dla specjalności

UX Design Projektowanie użyteczności

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Kształcenie ogólne wymagane standardami
Pozycjonowanie stron WWW
Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design
Architektura informacji
Analityka internetowa
Copywriting
Projekt specjalizacyjny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych
Przedmioty dla specjalności

Multimedia

Podział tematyczny zajęć zaczyna się od V semestru.

 

Nazwa przedmiotu
V sem
VI sem
VII sem
I. Kształcenie ogólne wymagane standardami
Modelowanie i animacja 3D
Scenopisarstwo i storyboarding
Edycja i montaż wideo
Multimedialne strony www
Edycja dźwięku
Cyfrowe efekty specjalne

Dodatkowe

Nazwa przedmiotu
VI sem
ViI sem
I. Kształcenie ogólne wymagane standardami
Pracownia dyplomowa
Projektowanie portfolio
Seminarium dyplomowe
Skip to content