Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Elementy pracy

Elementy pracy

Pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Egzemplarz składany w dziekanacie musi zawierać: pracę pisemną wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowaną lub połączoną w sposób uniemożliwiający wymianę kartek).

Wersja elektroniczna

Wersję elektroniczną pracy dyplomowej – rozmiar nie może przekroczyć 20 MB (pendrive) należy wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej podpisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej, która musi dodatkowo zawierać:

  • wykład dyplomowy (prezentacja dyplomowa zapisana w formacie PDF),
  • kartę pracy dyplomowej,
  • referat pracy dyplomowej (skrót prezentacji wykładu dyplomowego).

Format

  • praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC/ODT oraz PDF.

Gdzie należy złożyć pracę

osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania

Warunki przyjęcia

Praca dyplomowa zostanie przyjęta w dziekanacie po spełnieniu warunków:

karta tematu pracy dyplomowej musi być zaakceptowana przez komisję ds. dyplomowania

temat pracy dyplomowej musi być zgodny z tematem zatwierdzonym na karcie tematu pracy

praca dyplomowa musi posiadać akceptację Promotora w formie mailowej,

student musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów (uzupełnione oceny w systemie WU),

student musi posiadać aktualne badania lekarskie

Do dnia złożenia pracy dyplomowej w WU należy uzupełnić

oświadczenie o udzieleniu zgody/braku zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni

zgodę/brak zgody na publikację referatu pracy

uzupełniającą ankietę dla studentów

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z nami.

Skip to content